ODVOZ VIŠE PUTA TJEDNO: PONEDJELAK – SRIJEDA – PETAK

CENTAR GRADA: Fra.Didaka Buntića od sportske dvorane do hotela Park i Trg Gojka Šuška.

TJEDNI ODVOZ

PONEDJELJAK – Centar grada od mosta ulicom Stjepana Radića prema maloj školi,Puringaj, Ljudevita Gaja, Njivice, od Trga Gojka Šuška do hotela Park, Pecara-ulicom Fra Didaka Buntića do zgrade gradske uprave, zatim Matije Gupca (stari mup), Zorićevina, obilazna cesta do Knešpolja, Dobrkovići, Oklaji.

UTORAK – Klanac – ul.Augusta Šenoe prema maloj školi, obilaznica do Mup-a, Kranjčevićeva, centar od hotela Park prema Domu Zdravlja ulicom Jure Grubišića do stadiona, sve ulice prema groblju Bili Brig.

Od 06.03. Privalj.

SRIJEDA – Trn, Visoka Glavica,Dubrava, Obilaznica

ČETVRTAK – Od pošte prema gradskoj upravi, Kralja Tomislava, Fra Anđela Kraljevića, Fra Mirka Matijevića, Jurja Dalmatinca, Marka Marulića, Matije Gupca, Dinka Šimunovića, Petra Svačića, Brijeg – Kardinala Stepinca i sve ulice na Brigu prema krtinama, Bana Jelačića, Jure Grubišića, Vagan, Trnopoljska, Ilindanska, Nevidinjska, Bleiburška, Mokarska, Mokro, Uzarići, Turčinovići.

PETAK – Širokobriješka, Gospojinska, Kraljice Jelene, Ruđera Boškovića (Lengića kosa ), Fra Didaka Buntića , Ivana Sopte, Frane Grbešića, Kvaternikovom (od II osnovne škole na Pecari) pa sve ulice u tom kvartu, Ivana Zajca, Mostarska, Orlovačka, Majke Tereze (Zavod Sv.Obitelji) na Puringaju. Herceg Stjepana, Vitkova, Ružopoljska.

ODVOZ SVAKIH 15 DANA

PONEDJELJAK – Kočerin ( svakih 15 dana….(12.02., 26.02.,…itd.), i dio Privalja od raskrsnice prema Grudama prema Kočerinu, dio Privalja prema Dužicama, Dužice (05.02., 19.02. …itd.).

UTORAK – Polog, Gradac, Provo (13.02., 27.02…itd).

SRIJEDA – Knešpolje (14.02., 28.02.,…), Mamići, Gradac, Grabovina (07.02., 21.02.,…itd)

PETAK – Ljubotići (16.02., 02.03., 16.03…itd.)

O eventualnim promjenama biti ćete blagovremeno obaviješteni.

U slučaju potrebe korisnici se mogu javiti na broj telefona:

Čistoća d.o.o. Široki Brijeg…..039/705-253, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 ili na e-mail: jkp.cistoca.sb@gmail.com

Molimo korisnike da se odgovorno pridržavaju navedenih dana odvoza otpada.

Otpad mora biti zapakiran u vreće koje su zatvorene radi onemogućavanja ispadanja otpada i širenja neugodnih mirisa. Na taj način pokazujemo odgovorno ponašanje prema okolišu i drugim sugrađanima.

Pozivamo korisnike da smanje količinu miješanog komunalnog otpada. Sav biorazgradivi materijal poput granja, lišća, trave, neka odlažu u svoje vrtove ili na, za to prikladna mjesta, jer takav otpad ustvari može biti korisno gnojivo.

Zahvaljujemo svima onima koji poštuju Odluku o komunalnom redu, jer je ona i usvojena radi čistijeg okoliša na korist sviju žitelja Širokog Brijega .

JKP Čistoća d.o.o. Široki Brijeg