Obavijest o početku rada na novom aparatu za analizu elektrolita na Odjelu za laboratorijsku dijagnostiku DZ Ljubuški

Dom zdravlja Ljubuški poslao je obavijest o početku rada na novom aparatu za analizu elektrolita na Odjelu za laboratorijsku dijagnostiku.

Poštovani korisnici naših usluga,

ovim putem Vas obavještavamo da smo, uz pomoć financijskih sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, realizirali nabavu aparata za analizu elektrolita, koji je jučer instaliran u prostorije Odjela za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Ljubuški.

Na ovom aparatu će od sutra, 18. rujna 2020. godine biti moguće uraditi krvne nalaze elektrolitskih parametara: natrij (Na), kalij (K) i klor (Cl).

Vođeni idejom kako su ovi laboratorijski parametri izuzetno važni, jer njihov disbalans može uzrokovati ozbiljne zdravstvene poteškoće, bitni su za praćenje stanja bolesnika na kroničnoj terapiji, pogotovo bolesnika na terapiji diureticima, a potrebiti su i svakom bolesniku koji planira uraditi operativni zahvat u predoperativnoj obradi, odlučili smo se da, uz pomoć našeg Zavoda zdravstvenog osiguranja, krenemo u realizaciju ove nabave.

Naš prioritetni cilj je bio smanjiti čekanja i troškove zdravstvenih usluga našim sugrađanima koji su do sada ove pretrage radili u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar ili u privatnim laboratorijima te na taj način poboljšati razinu njihove zdravstvene zaštite.

UPRAVA DOMA ZDRAVLJA LJUBUŠKI