Obavijest javnosti povodom održavanja štrajka upozorenja djelatnika MUP-a ŽZH

Obaviještavamo sveukupnu javnost da će se dana 05.06.2017. godine u vremenu od 10,00 do 11,55 sati u svim ustrojbenim jedinicama MUP-a ŽZH održati štrajk upozorenja u organizaciji Sindikata djelatnika MUP-a ŽZH.

Razlozi za ovakvu nepopularnu akciju su proistekli zbog teškog kršenje radničkih prava zaposlenika u MUP-u kako od strane Vlade ŽZH, tako i MUP-a ŽZH. Kršenje tih radničkih prava ogleda se u sljedećem:

Vlada ŽZH ne uplaćuje doprinose za svoje radnike, odnosno zaposlenici MUP-a ŽZH rade „na crno“. Iako su na sastancima usmeno priopćili da su svi doprinosi za 2016.godinu uplaćeni, izvršili smo odgovarajuće provjere u Poreznoj upravi gdje smo dobili podatak da navedeni doprinosi nisu uplaćeni od 2012. Godine.

Ministrastvo financija nam izdaje liste od plaća u kojima je upisano koliko je izdvajanje za doprinose, međutim te liste od plaća nisu potpisane niti ovjerene pečatom. Zašto????

Izjednačavanje bruto plaća državnih službenika i namještenika MUP-a s djelatnicima u javnim službama. Ova činjenica je tipični primjer diskriminacije radnika od strane poslodavca. Za isti opis poslova, isto radno mjesto i istu stručnu spremu trebala bi biti isplaćivana ista plaća, što kod našeg poslodavca to nije slučaj. Najniži platni razred kod nas za 90 KM bruto ima manju plaću od zaposlenika u javnim službama.

Isplata jubilarnih nagrada unatrag 3 godine. Naime, naš poslodavac je isplaćivao jubilarne nagrade zaposlenicima u drugim ministarstvima, dok zaposlenicima u MUP-u nije, odnosno jubilarne nagrade su isplaćivane <nama iza leđa<. To nije fer, ako ima za druge ima i za nas.

Isplata 5% protuzakonito snižene plaće za period 2013-2014, godinu. Ovdje je stvar što naš poslodavac osim što eliminira i ponižava radnike već isto postupa sa Sudom. Ne samo da neće izvršiti isplate po presudama već se ne postupa po presudama kako bi se otklonile nepravilnosti koje su presudama utvrđene. Dakle, nepostupanjem po presudama, ponovno svjesno ulaze u nove procese koje mahom gube, a na te iznose se gomilaju kamate i troškovi čime svjesno čine štetu našem proračunu, odnosno svjesno se gomilaju dugovi. Do kada, pitamo se??????

Iz ovih razloga, ovaj Sindikat je krenuo u zakonitu akciju, vršenjem pritiska na našeg poslodavca da se isprave nepravde, te da se počne odgovorno i jednako postupati prema svojim zapsolenicima.

Javnost izviještavamo o okolnostima te ih molimo za strpljenje i razumjevanje. Upućujemo ih da u navedeno vrijeme ne posjećuju ustrojbene jedinice MUP-a ŽZH jer administrativni dio neće obavljati svoje redovite poslove. Naravno, naši članovi će ipak u hitnim slučajevima, praviti iznimke.

Što se tiče policijskih službenika MUP-a, sigurnosni dio mora i funkcionirat će na nivou. Svi hitni i neodgodivi poslovi će se obavljati redovito, pa u tom dijelu nema opravdanosti za bojazan. Sindikat je dionio odluku o prioritetnim poslovima koji se neće prekidati tijekom održavanja štrajka.

Predsjednik Sindikata:
Vjekoslav Markota