ŠIROKI BRIJEG – Obavijest o nazivima biračkih mjesta određenim za glasovanje i lokacijama na kojima se nalaze ta biračka mjesta za grad Široki Brijeg za Lokalne izbore koji će se održati 2.10.2016. godine.

Broj biračkog mjesta

Naziv biračkog mjesta, naseljena mjesta i ulica

Lokacija biračkog mjesta

 
150A001  Ljuti Dolac

 Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Bilišići, Ljuti Dolac

OŠ Ljuti Dolac  
150A002  Biograci OŠ Biograci  
150A003  Jare OŠ Jare  
150A004 Uzarići

 Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Uzarići, Donji Uzarići

OŠ Uzarići  
150A005A od prezimena  A do prezimena  J  Knešpolje

 Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Barbarići, Bošnjaci, Brod, Dubrava, Glavinove kuće, Knešpolje, Prskalov Dolac, Svrze, Blidinjska, Čvrsnička, Čabuljska, Galačka, Biokovska, Fra Didaka Bundića (parni brojevi od 150 do 162 neparni brojevi od 123 do 161),  Pobijenih franjevaca (svi brojevi od 21 i svi brojevi bb.)

OŠ Knešpolje  
150A005B od prezimena  K do prezimena  Ž  
150A006  Provo OŠ Provo  
150A007  Kočerin

Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Kočerin, Bazine, Budim, Ćuci, Ćukova Glavica, Marušići, Sabljići.

OŠ Kočerin  
150A008  Kočerin

Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Doci, Ivankovići Dolac, Kolobarića Dola, Gornji Mamići, Martinovića Dolac, Martinovići, Police, Vukoje, Potkraj, Podvranići, Udovičići

OŠ Kočerin  
150A009  Ljubotići OŠ Ljubotići  
150A010  Privalj OŠ PRIVALJ  
150A011  Dužice OŠ Dužice  
150A012  Rasno OŠ Rasno  
150A013  Buhovo OŠ Buhovo  
150A014  Turčinovići OŠ Turčinovići  
150A015  Mokro

Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Duboko Mokro, Mokro, Ćužići, Kraljevići, Matijevići, Nakići, Buhačevina, Burići, Hrkaći, Jelići, Ljuteš, Duboko Mokro

OŠ Mokro  
150A016  Trn 1

Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Trn, Jelići, Raskršće, Vagan, Krivače, Vaganska, Vaganska I., Vaganska II., Vaganska III., Vaganska IV., Vaganska V., Vignjeva, Zvonimira Remete, Ilindanska I., Ilindanska II., Ilindanska III., Ilindanska , Trnopoljska, Bleiburška, Bleiburška I., Nevidinjska I., Ugrovačka, Ovčiji Brod, Ovčiji Brod II., Ovčiji Brod III.

OŠ Trn  
150A017-000 Mala škola – Široki Brijeg

Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta:Oklaji, Cigansko Brdo, Dubrava, Oklaji/Podstrana, Bekijska, Crnačka, Oklajska, Podstrana, Podstrana I., Ilijića, Penavušina, Potok, Stubov Prilaz, Glavica, Fra Andrije Topića, Fra Valentina Zovke, Zavjetna.

Mala škola – Široki Brijeg  
150A018 Mala škola – Široki Brijeg 2

Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Dubravska,Japlanička, Kosa, S.S. Kranjčevića, Stjepana Radića, Tina Ujevića, Kralja Tvrtka, Grgura Ninskog, Andrije Kačića Miošića, Borak, Ćavarova cesta,

Mala škola – Široki Brijeg  
150A019 Mala škola – Široki Brijeg 3

Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta:  Antuna Mihanovića,  Franjevačka, Ivana Gundulića, Ljudevita Gaja, Marina Držića, Nikole Šubića Zrinskog, Njivice, Trg dr. Ante Starčevića, Frankopanska, Hrvoje Vukčića, Trpimirova, Trg sv. Ante, Frankopanska I.

Mala škola – Široki Brijeg  
150A020  Dječji vrtić Trnoružica 1 Široki Brijeg 4

Glasuju birači iz ulica: Dr. Jure Grubišića, Fra Nikole Kordića, Kraljice Jelene, Ruđera Boškovića i Bana Jelačića

Dječiji vrtić Pčelica 1 Široki Brijeg  
150A021  Hrv. kulturni dom Široki Brijeg 5

Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Fra Anđela Kraljevića, Fra Didaka Buntića (od broja 1. do broja 40), Kralja Tomislava, Marka Marulića, Matije Gubca, Fra Mirka Matijevića, Petra Svačića, Jurija Dalmatinca, Dinka Šimunovića, Bošnjakovo brdo, Trg Gojka Šuška, Trg Ratnih žrtava, Trg Širokobrijeških žrtava.

Hrv. kulturni dom Široki Brijeg  
150A022  MZ Lijeva obala Široki Brijeg 6

Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: A.G. Matoš, Branka Petra Ljubičića, Braće Šimića, Fra Didaka Buntića (od broja 41 do 87), Fra. Grge Martića, Frane Grbešića, Ivana Meštrovića, Štrosmajerova, Fra Mirka Ćosića, Izidora Kršnjavija, Fra Rafe Barišića, Fra Lucijana Kordića i Ivana Sopte.

MZ Lijeva obala Široki Brijeg  
150A023  Izbično OŠ Izbično  
150A024  Crnač OŠ Crnač  
150A025  Dobrkovići OŠ Dobrkovići  
150A026  Crne Lokve OŠ Crne Lokve  
150A027  Rujan OŠ Rujan  
150A028  Trn 2

Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Čerigaj, Bakrači, Baraći, Čerkezi, Muse, Pinjuhi, Donji Čerigaj, Gornji Čerigaj, Zavoznik, Dubrava,  Podjela, Jelova, Zavoznička, Zavoznička I., Krč, Biskupa Alojzija Mišića, Mosorska.

OŠ Trn
150A029 Dobrič Hrvatski kulturni dom Dobrič
150A030 Brig  Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Pribinovići, Kardinala Alojza Stepinca, Širokobriješka, Riječna, Kuljića mladosti, Gospojinska , Širokobriješka I., Mokarska, Fra Vencela Kosira, Fra Janka Bubala, Fra Branka Šuška, Fra Vojislava Mikulića, Mokarska II., Mokarska I., Šliškovići, Pribinovići, Franjevačka, Kralja Zvonimira, Kneza Domagoja, Augusta Šenoe Gimnazija fra Dominik Mandić
150A031

 

Lise 1

Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Branimirova, Fra  Didaka Buntića (parni brojevi od 88 do 148 neparni brojevi od 89 do 121), Lise, Lištica, Andrije Medulića, Ivana Zajca, Zagrebačka, Kvaternikova, Eugena Kumičića, Splitska, Mostarska, Humska, Orlovačka, Obilazna cesta (od broja 1 do broja 20), Ivana Zajca I., Ivana Zajca II., Fra Jakova Bubala, Kvaternikova I., Kvaternikova II., Krstače.

DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
150A032 Dječji Vrtić Trnoružica – 2 Široki Brijeg 8Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Puringajska, Krešimirova, Ante Kovačića, Vjenceslava Novaka, Josipa Kozarca, Mate Balote, Vinkovačka, Vinkovačka I., Vukovarska, Majke Tereze, Nikole Tavelića, Vitkova, Vitkov Prilaz, Kardinala Kuharića, Biskupa Ćirila Kosa, Budakova, Ivana Merza, Teofila Sliškovića,  Fra Andrije Šaravanje, Nikole Šopa, Vinka Nikolića, Marije Petković, Dječji vrtić Pčelica 2 Široki Brijeg
150A033 Ljuti Dolac 1

 Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Jonići, Šajnovići

OŠ Ljuti Dolac

 

150A034 Uzarići 1

Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Gornji Uzarići

OŠ Uzarići
150A035 TRN 3

Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Trnska cesta, Vinogradska, Ive Pilara, Beluve, Industrijska, Rudarska, Vranska,.

OŠ Trn
150A036 LISE 2

Glasuju birači iz ulica i naseljenih mjesta: Fra Mirka Kraljevića, Kraljice Katarine, Dubrovačka, Fra Dominika Mandića, Varaždinska, Blatska, Ivana Mažuranića, Vatroslava Lisinskog, Mate Lovraka,  Vlahe Buhovca, Maka Dizdara, Sarajevska, Ilirska, Liška, Dr. Đure Baslera.

DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
150A037 Dječji Vrtić Trnoružica – 3

Herceg Stjepana,

Fra Zdenka Galića,

Nevidinjska, Leopolda Mandića, Nikole Tavelića,

Tomice Penavića,

Velebitska, Velebitska I., Ružopoljska,

Fra Blage Karačića, Kneza Mislava, Kneza Vladimirovića, Kneza Držislava, Kneza Zdeslava.

 

 
150A501NNN Mala škola Široki Brijeg Mala škola Široki Brijeg

Predsjednik OIP-a

Mate Mikulić