Vlada FBiH odavno ima svoje predstavnike u Nadzornom odboru mostarskog Aluminija, tako da je direktni sudionik u propasti nekad ugledne kompanije.

Bez obzira što aktualni Ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić nastoji pokazati da je odgovornost za uništenje Aluminija ‘nečija druga’, naprosto je nemoguće amnestirati Vladu FBiH koja je 44 postotni vlasnik tog poduzeća. Upravo u tom omjeru (44%) federalna Vlada je krivac za nestanak nekadašnjeg aluminijskog giganta, zajedno s onima koje Džindić danas optužuje za propast.

Sve su znali

Ako Vlada FBiH ima svog predstavnika u Nadzornom odboru kojem je dala povjerenje kako se onda može dogoditi situacija da resorni ministar govori kako nije imao podatke, izvješća, planove… To je u najmanju ruku kompromitacija same pozicije resornog ministra, ali i kompletne Vlade FBiH koja je sudjelovanja u usmjeravanju Aluminija prema, sada se pokazalo, provaliji.

Vladu FBiH čine kadrovi HDZ-a BiH, SDA, DF-a i SBB-a tako da je jasno kao dan tko snosi političku odgovornost. Financijska policija, tužiteljstva i sudovi trebali bi ‘odgonetnuti’ čija je kriminalna odgovornost, ali s obzirom na čvrstu spregu politike, kriminala i pravosuđa teško je očekivati da se slučaj Aluminij raspetlja skroz do kraja.

‘Aneks 8’ nitko ne spominje

Također, danas više nitko ni ne spominje famozni ‘Aneks 8’ niti obveze i prava koje je Vlada FBiH preuzela kroz njega, samim tim ostavivši i značajne probleme za poslovanje društva što je rezultiralo brojnim tužbama prema kompaniji.

Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Aluminija i Vlade FBiH koji su 2013. godine potpisali tadašnji premijer FBiH Nermin Nikšići i tadašnji generalni direktor Aluminija Ivo Bradvica, konačno je riješio pitanje vlasničke strukture tog kombinata.

Između ostalog, tada je Vlada FBiH preuzela obvezu na sebe da izradi i provede program subvencioniranja proizvodnje aluminija u mostarskom kombinatu, kao strateške industrijske grane. Premijer je tada izjavio kako će od resornog federalnog ministarstva zatražiti da odmah pristupi pripremi tog programa u suradnji s predstavnicima “Aluminija”. Taj program subvencioniranja nije nikada ugledao svjetlo dana.

Vlada FBiH je godinama zanemarivala problem Aluminija, a neke odluke koje su donošene su čak išle direktno na štetu kompanije.

Struja…

Bitno je napomenuti da se većina električne energije koju je trošio Aluminij proizvodila u BiH, a Aluminij je cijelo vrijeme plaćao troškove za sve tarife i naknade, za prekogranične kapacitete, te cijenu formiranu na HUDEX burzi, koja se ‘uzela’ kao relevantna burza za BiH, iako nigdje u zakonu ne postoji ta definicija. Dakle, HUDEX burza je ‘nametnuta’ kao relevantna burza, te iz toga proizlaze visoke cijene električne energije. Na konačnu cijenu električne energije koju je plaćao Aluminij utjecala su i trgovanja električnom energijom jer je proizvođač imao formiranu jednu cijenu na osnovu HUDEX burze prema trgovcima, a trgovci su tu električnu energiju prodavali Aluminiju uz svoju obračunatu maržu u odnosu na nabavnu cijenu.

Puno toga još ima što je otežavalo normalno poslovanje mostarske kompanije, tako da priča kako Vlada FBiH ne snosi nikakvu odgovornost za propast više od 900 radnih mjesta jednostavno nije realna. Uostalom, ako su se u Aluminiju godinama događale kriminalne radnje, a takvo mišljenje prevladava u javnosti, zašto Vlada FBiH kao vlasnik 44 posto kompanije nije reagirala!? Što je radio resorni ministar čitav mandat po pitanju Aluminija? Što je Džindić učinio da spriječi propast kompanije? Ili je ‘istina’ da Vlada FBiH dijeli poduzeća po nacionalnom ključu pa je Aluminij isključiva odgovornost HDZ-ovih ministara? Jesu li onda rudnici odgovornost SDA? Tko će biti kriv kada oni propadnu, Vlada FBiH, Džindić ili SDA?

Dnevni list