Novi Zakon o razvojačenim braniteljima i njihovim obiteljima, uz niz pogodnosti za ovu kategoriju stanovništva

Besplatna zdravstvena zaštita, liječenje u drugoj županiji, inozemstvu, topličko i klimatsko liječenje, jednokratna novčana pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, osiguranje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju te pomoć u slučaju smrti, samo su neka od prava koja će nakon usvajanja novog federalnog zakona imati razvojačeni branitelji i njihove obitelji, piše Večernji list BiH.

Prava branitelja

Naime, federalni ministar za pitanja branitelja Salko Bukvarević ovih dana predstavio je radni materijal novog Zakona o razvojačenim braniteljima i njihovim obiteljima, u kojem se donosi niz pogodnosti za ovu kategoriju stanovništva.

“Nezaposleni razvojačeni branitelj i članovi njegove obitelji oslobođeni su plaćanja osobnog udjela u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i nabave ortopedskih pomagala (participacija). Osobni udio u troškovima korištenja zdravstvene zaštite za nezaposlene razvojačene branitelje snosi nadležno županijsko ministarstvo”, stoji u radnom materijalu novog zakona. Nadalje, branitelji kojima je dijagnosticiran PTSP imaju pravo na besplatne lijekove za liječenje navedene bolesti, a novčana sredstva za ovu vrstu lijekova je dužno osigurati Federalno ministarstvo zdravstva. Kada je riječ o zapošljavanju ove populacije, Federalni zavod za zapošljavanje i županijske službe za zapošljavanje dužni su svojim aktima propisati kako prednost pri korištenju programa zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije imaju razvojačeni branitelji koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba.

Također, osobe koje imaju status razvojačenih branitelja, pod uvjetom da su registrirani kao individualni poljoprivredni proizvođači, imaju prioritet pri dodjeli sredstava za poticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, prema federalnim, županijskim i općinskim propisima koji reguliraju ovu oblast.

“Nezaposleni razvojačeni branitelj koji prvi put prijavljuje obrt ili samostalnu djelatnost i nalazi se na Zavodu za zapošljavanje posljednje dvije godine, obračunava i plaća doprinos na najnižu mjesečnu osnovicu koja je određena federalnim propisima za tu godinu, bez obzira na vrstu obrta i samostalne djelatnosti”, stoji u radnom materijalu novog zakona. Također, svi pravni subjekti koji vrše dodjelu kredita za poticanje samozapošljavanja ili razvijanja gospodarske djelatnosti dužni su razvojačenim braniteljima osigurati prednost pri dodjeli kredita u cilju poticaja samozapošljavanja ili razvijanja postojeće gospodarske djelatnosti. Kamatna stopa iznosi najviše 2% za poljoprivrednu proizvodnju i do 4% za ostale djelatnosti.

“Županijske vlade dužne su posebnim propisima utvrditi visinu novčanih sredstava za kreditiranje razvojačenih branitelja, kriterije i postupak za dodjelu istih, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje prava na zapošljavanje i samozapošljavanje”, stoji u radnom materijalu novog zakona. Novi zakon prvi put predviđa mogućnost osnovnog osiguranja. “Pravo na osnovno osiguranje ima razvojačeni branitelj stariji od 60 godina koji je u oružanim snagama proveo najmanje godinu dana, ako on i članovi njegove obitelji nemaju sredstava za izdržavanje i ako stalno žive i imaju prebivalište na teritoriju BiH”, navodi se u materijalima.

Osigurana sredstva

Također, pravo na osnovno osiguranje ima žena – razvojačeni branitelj starija od 50 godina koja je u oružanim snagama provela najmanje godinu dana ako ona i članovi njezine obitelji nemaju sredstava za izdržavanje i ako stalno žive i imaju prebivalište na teritoriju BiH.

Supruga umrlog branitelja ima pravo na osnovno osiguranje kad navrši 55 godina života. Iznos osnovnog osiguranja utvrđuje se u visini od 25 posto od prosječne neto plaće isplaćene u FBiH za prethodnu godinu, a sredstva za ovu svrhu bit će osigurana u proračunu FBiH.

Kako se navodi u materijalima za provođenje ovog zakona, nužna su financijska sredstva u iznosu od 17,000.000 KM, u dijelu koji se odnosi na osnovno osiguranje i jednokratnu pomoć za plaćanje troškova liječenja, a procjenjuje se kako je potrebno za 2016. godinu osigurati u proračunu Federacije BiH oko 5,000.000 KM, dok je za financiranje prava na braniteljski dodatak potrebno osigurati 12,000.000 KM na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata.

Marija Medić Bošnjak / Večernji list BiH