Novi nameti na računima za za struju Elektroprivrede HZ HB

Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiUK-a za četvrti kvartal 2020. godine („Službene novine Federacije BIH“, broj: 69/20 od 30.9.2020. godine). Tom odlukom propisana je obveza plaćanja naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije svim kupcima električne energije, kao … Nastavi čitati Novi nameti na računima za za struju Elektroprivrede HZ HB