Nove odluke i neradni dani u ŽZH te priopćenje za javnost sa 38. sjednice Vlade

Vlada Županije Zapadnohercegovačke, na 38. sjednici održanoj u Širokom Brijegu, donijela je Odluke o:

Privremenoj Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja;

Odluku o donošenju programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu;

Odluku o planu i programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta u 2016. godini;

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 755/1 k. o. Mokro, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 1781/1 i dijelu k. č. broj: 1867/1 k. o. Mamići Gornji, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 255/1 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg.

Odlukom Vlade, 2. i 3. svibnja 2016. godine (ponedjeljak i utorak) proglašeni su neradnim danima u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Vlada je imenovala osobu ovlaštenu za obavljanje ovlasti i obveza na osnovi državnog kapitala u poduzećima SLOGA d. o. o. Široki Brijeg, OPĆE TRGOVAČKO PODUZEĆE LIŠTICA p. o. o. Široki Brijeg i KONFEKCIJA d. d. Široki Brijeg.

Na prijedlog ministra financija, Vlada je usvojila Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za IV. kvartal 2015. godine.

Također, Vlada je primila k znanju Izvješće o radu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu, kao i Plan i program rada Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu.

Na sjednici Vlada je prihvatila Izvješće o radu Javne ustanove Ceste Županije

Zapadnohercegovačke za 2015. godinu; Izvješće o radu Službe za zapošljavanje Županije

Zapadnohercegovačke za 2015. godinu; Plan i program rada Službe za zapošljavanje Županije

Zapadnohercegovačke za 2016. godinu; Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije

Zapadnohercegovačke za 2015. godinu te Izvješće o stanju gubitka i uzrocima istog Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu.

Vlada ŽZH