Nova imenovanja kao i razrješenja s dužnosti, te brojne odluke na 26. sjednici Vlade ŽZH!

U srijedu 16. prosinca 2015. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 26. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Nakon izlaganja pomoćnika ministra gospodarstva za trgovinu, turizam i poduzetništvo Joze Galića, Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o trgovini. Ovaj Prijedlog Zakona upućen je u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela sljedeće odluke:

– Odluku o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu;
– Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;
– Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Županijskog arhiva;

– Odluku o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije gospodarskom društvu PROIN 21 d. o. o. Široki Brijeg za eksploataciju prirodnog kamena i tehničko-građevnog kamena;
– Odluku o proglašenju 24. prosinca 2015. godine (Badnji dan) neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj;
– Odluku o utvrđivanju visine i načina isplate naknade za korištenje godišnjeg odmora (regresa) za 2015. godinu. Ovom Odlukom korisnicima Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu obračunat će se naknada za korištenje godišnjeg odmora (regresa) u iznosu od 300,00 KM.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke d. o. o. Posušje u sljedećem sastavu: Jelena Primorac, Ilija Lasić i Damir Ćorić; zatim Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke d. o. o. Posušje u sastavu: Jelena Primorac, Ivica Čolak i Elvis Šoše.

Također, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke u sastavu: Jurica Ilić, Antonela Primorac, Ivan Soldo, Zoran Tica i Dinko Grbešić, te Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke u sastavu: Frano Rupčić, Zoran Tica, Dinko Grbešić, Ivan Pinjuh i Ivan Soldo.

Vlada ŽZH