Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici donijela je odluku o pomijeranju Lokalnih izbora u BiH.

Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 15. studenog ove godine.

CIK je pozvao Vijeće ministara BiH da na prvoj narednoj sjednici donese posebnu odluku kojom bi se definiralo financiranje Lokalnih izbora.

Predsjednica CIK-a Vanja Bjelica Prutina je kazala kako će CIK vlastitim sredstvima tiskati izborni materijal.

Od 27. svibnja do 3. srpnja je rok za političke stranke i nezavisne kandidate da podnesu prijavu za izbore. Kandidacijske liste se podnose od 27. srpnja do 27. kolovoza. Izborna kampanja počinje 16. listopada i trajat će do početka izborne šutnje.

Podsjetimo, CIK je 7. svibnja donio Odluku o raspisivanju lokalnih izbora. Ona je donesena jednoglasno, a odlučeno je da će se 4. listopada birati 64 općinska vijeća u Federaciji BiH, 56 skupština općina u Republici Srpskoj, 120 načelnika općina u BiH, 14 gradskih vijeća u FBiH, 7 skupština gradova u RS, 22 gradonačelnika u BiH te Skupština Brčko distrikta.

Razlog je neusvajanje budžeta Bosne i Hercegovine, zbog čega je CIK bio spriječen pokrenuti najvažnije procedure javnih nabavki.

Iako su neki politički predstavnici zagovarali i potpuno odlaganje izbora i njihovo spajanje s Općim izborima 2022. godine, CIK je ipak donio odluku da se oni samo pomjere za 15. studeni.

Na pitanje novinara kako komentare izjave pojedinih političkih predstavnika o tome da su novi članovi CIK-a imenovani protuzakonito, članica CIK-a Irena Hadžiabdić je odgovorila da ne želi komentirati takve izjave, te će se odluka prepustiti sudu.

Vijesti.ba