Ništa od istrage kriminala u Centru za obrazovanje Široki Brijeg vezano za kvalifikacijske kartica bh. vozačima!

Kriminal koji se već godinama odvija po “slovu zakona” na štetu vozača, po svoj prilici ostat će neistražen. Oslobođenje je u nekoliko navrata upozoravalo na nezakonitosti vezane za izdavanje kvalifikacijskih kartica koje bh. vozači plaćaju Srednjoj strukovnoj školi s pravom javnosti – Centar za obrazovanje Široki Brijeg, a prema odluci koju je Ministarstvo komunikacija i … Nastavi čitati Ništa od istrage kriminala u Centru za obrazovanje Široki Brijeg vezano za kvalifikacijske kartica bh. vozačima!