Dana 30.04.2019 godine Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je utvrdio prijedlog rang liste za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018/2019. Na javnom natječaju koji je objavljen dana 20.prosinca 2018 godine utvrđeni su kriteriji iz tog natječaja, tko i pod kojim uvjetom može aplicirati za stipendije u RH i BiH. Tim natječajem je kao i svake godine predviđena dodjela 100 stipendija za studente iz BiH koji studiraju u RH, dok ih je 400 predviđeno za studente koji studiraju u BiH. Glavni uvjet za zadovoljavanje kriterija iz natječaja je državljanstvo RH što je uvjet kojemu nema prigovora, odnosno uvjet o kojemu nema razgovora sviđalo se to nekome ili ne.

Iz prijedloga rang liste studenata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018 /2019 vidljivo je kako je 219 studenta iz BiH koji studiraju u RH zadovoljilo kriterije natječaja,dok ih je 990 zadovoljilo uvjete iz natječaja a koji studiraju u BiH,što ukupno iznosi 1209 studenta.

No, čitajući imena i prezimena u Prijedlogu rang liste visoko pozicioniranih studenta iz BiH koji studiraju u RH i BiH vidljivo je kako mnogi od njih imaju velik broj bodova, no potpuno je nejasno kakvi se to kriterijima rukovodio središnji državni ured za Hrvate izvan RH. No, kako nitko nije naivan, odnosno svatko bi morao dobro proučiti propozicije natječaja iz kojeg je razvidno koji su to uvjeti kojima pojedini student podiže svoj broj bodova za dodjelu stipendija. Između ostalih uvjeta najvažniji su slijedeći:

-Da li student nema roditelje odnosno jednoga od njih,

-Veći prosjek ocjena,

-Tjelesno oštećenje studenta,

-Opće socijalno-imovno stanje studenta ili članova njegovog užeg kućanstva,

-Ostali kriteriji po potrebi od kojih je jedan od najvažnijih učešće roditelja u Domovinskom ratu u BiH ili RH.

Iz navedenog prijedloga rang liste studenata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018/2019 se u čl.1.tog prijedloga navodi kako će prednost pri dodjeli stipendija imati student koji ostvari više bodova po osnovu socijalno-materijalnog statusa, ukoliko takav student ima jednak broj bodova s nekim drugim studentom. Ukoliko studenti imaju jednak broj bodova po oba osnova stipendiju će dobiti student čiji je prosjek ocjena viši.

Čitajući pažljivo rang list studenta od njih 1209, među kandidatima među prvih 100 koji studiraju u RH, te njih 400 koji studiraju u BiH pisac ovih redaka je uočio najmanje njih 5/pet za koje osobno i odgovorno tvrdim kako ni u kojem slučaju nisu mogli dobiti toliki broj bodova, jer ih osobno poznajem kao i njihove roditelje, no njihova imena neću navoditi poradi njih a i poradi javnosti.

Ono što očekujem je kako će središnji ured za Hrvate izvan RH ponovno razmotriti sve prijave te na osnovu novih saznanja utvrditi pravi prijedlog liste za dodjelu stipendija studentima u RH i BiH. S tim u svezi sam već podnio prigovor za studenta koji je blizak mojoj obitelji, i za kojeg opravdano držim kako je po svim kriterijima trebao zauzeti visoko mjesto na rang listi studenta koji studiraju z BiH a sve iz slijedećih razloga:

-Živi u obitelji sa majkom i ocem i nitko od njih nema stalna mjesečna novčana primanja,

-On ima još dva brata i sestru od kojih jedan brat studira dok mu drugi brat i sestra ne rade,

-Otac mu je RVI bez riješenog statusa i primanja,

-Njegov prosjek ocjena je 4,5 a student je III. godine sveučilišta u Mostaru,

-Žive u kući koja ne zadovoljava niti osnovne uvjete stanovanja te obitelji,

-Student je oštećenog zdravlja, no to ga ni u čemu ne onemogućava postizanje odličnih ocjena na III. godini fakulteta u Mostaru.

Za sve ove činjenice postoji uredna dokumentacija koja je dostavljena na Javni natječaj središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH, no on zauzima mjesto na rang listi iznad 600 mjesta što je nečuveno.

Sad se postavlja pitanje kako su neki studenti mogli dobiti tako visoku poziciju na rang listi kada za neke odgovorno tvrdim kako su im roditelji uposlenici JP u ŽZH, HT d.d.Mostar, EP HZ H-B d.d.Mostar, županije, Institucija Grada Širokog Brijega, profesori, nastavnici ili učitelji u školama, neki su vlasnici respektabilnih privatnih poduzeća u BiH ili RH, ili u obje države, dok velika većina takvih studenata ima oba roditelja živa, no,poradi natječaja i zavaravanja javnosti velika većina takvih studenta je kao ime roditelja navelo majku kako bi skrili pravi trag o njegovom ocu, tajkunu ili visoko pozicioniranom kadru stranke HDZ BiH.

No, poradi istine važno je napomenuti također kako je dosta majki od navedenih studenata popunjavalo izjave o zajedničkom domaćinstvu u kojima je navedeno kako one žive u zajedničkom domaćinstvu sa svojim suprugom i djecom, da bi pri tome središnji ured za Hrvate izvan RH kao ime roditelja sukladno izjavi o zajedničkom domaćinstvu kao ime roditelja navelo ime majke a ne oca što je pogrešno.

Puno bi bolje uvijek bilo navesti ime oca kako bi javnost imala uvida u cjelokupno imovno stanje roditelja čiji je nositelj u principu otac, premda je i dosta majki uposleno. No, kada se navede ime majke mnogo je teže imati uvida u socijalno-imovno stanje takvih studenata.

Ovo sve navodim iz razloga manipulacija i skrivanja podataka o općem socijalno-materijalnom statusu studenata kada je opće poznata činjenica kako je dvoje studenata visoko pozicioniranog dužnosnika iz HBŽ u Vladi te (ministar) dobilo stipendije iz RH zbog čega se digla velika prašina u javnosti, i zbog čega je taj ministar “navodno“ vratio dobivena sredstva u RH.

Svi smo također svjedoci kako postoji uzajamnost svekolikih odnosa visoko pozicioniranih kadrova HDZ BiH s kadrovima HDZ RH i sasvim je logično kako takvi kadrovi uz samo nekoliko obavljenih telefonskih razgovora ili “ugodnih“ razgovora uz večericu odrađuju stipendije za svoju djecu, užu rodbinu, prijatelje, kumove, poznanike ili djecu svojih ljubavnika/ca u RH.

Pisac ovih redaka je također mogao, odnosno imao mogućnost obaviti neke telefonske razgovore ili održati određene sastanke na kojim je mogao lobirati za djecu svoje rodbine , kumova ili prijatelja, no on to nije učinio jer ne poznaje taj put. Zapravo on taj put nikada nije ni poznavao i stoga kandidati pisca ovih redaka nikada redovitim putem ne dobivaju stipendije ni u RH a ni u BiH, premda ispunjavaju sve uvjete iz natječaja. Ali pisac ovih redaka ima hvala Bogu mogućnost pisanja prigovora na nezakonito i diskriminirajuće postupanje Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH prigodom ne dodjela stipendija studentima koji to zaslužuju i tu će mogućnost koristiti dok živi. Isto tako pisac ovih redaka ima mogućnost ovakve istine a ne laži objavljivati putem društvenih mreža te pozvati sve studente i članove njihovih obitelji koji nisu zadovoljni dodjelom stipendija nezaslužnim studentima objavljivati svoje prigovore ili tekstove putem društvenih mreža i to im nitko neće i ne može zabraniti.

Sukladno knjizi kolumni uvaženog fra Maria Knezovića indikativnog naslova: “NISAM ŠUTIO“ pozivam sve da se priključe, trgnu i poviču: “NEĆU ŠUTJETI“, i to će biti prvi korak u zaustavljanju svih negativnosti koje nas more na samo jednom komadiću nepravilnosti koje more hrvatski narod. I to ne samo njega već sve narode u BiH i RH. Kap po kap čini slap, slap rijeku a rijeka more. Ne treba ići dalje od mora jer more je sasvim dovoljno.

Vlado Marušić / SirokiBrijeg.info