Home Vijesti Politika Ni školski mu kolega s kojim je u klupi sjedio nije odgovorio zašto štite kriminal i korupciju!

Ni školski mu kolega s kojim je u klupi sjedio nije odgovorio zašto štite kriminal i korupciju!

0
Ni školski mu kolega s kojim je u klupi sjedio nije odgovorio zašto štite kriminal i korupciju!

Branitelj Vinko Zeljko, prijeratni dipl. ing. strojarstva, ratni zapovjednik desetine, voda, satnije i bojne i pripadnik Druge gardijske brigade, uputio je pismo ministru branitelja ŽZH Mladenu Begiću, predsjedniku Vlade Zdenku Ćosiću i drugima.

Na pismo mu nitko nije odgovorio.

Kako navodi, na upućivanje pisma je ponukan obzirom da Sud stalno donosi presude da je ZHŽ u nedostatku pasivne legitimacije ili da ZHŽ nije pasivno legitimirana i na taj način štiti kriminal i korupciju u županijskoj vlasti i prosvjeti.

Kako Zeljko ističe, najviše ga žalosti činjenica što mu nije odgovorio njegov školski kolega iz gimnazijskih dana g-din Zdenko Ćosić s kojim je par godina sjedio zajedno u klupi.

Pismo prenosimo u cijelosti.

Vinko Zeljko
Krstače 18
88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina
Dana,15.11.2016.godine

Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Ministar Mladen Begić

Predmet: Prijedlog za ukidanje Ministarstva obrazovanja ŽZH, jer besmisleno postoji

Bio sam punomoćnik profesorice Marine Mišetić Zeljko u Tužbi protiv ŽZH (Ministarstva obrazovanja ŽZH) radi naknade štete zbog prestanka radnog odnosa. Profesorica je tužila Ministarstvo obrazovanja ŽZH zbog toga što je Ministarstvo obrazovanja ŽZH tj. ministrica Helena Lončar donijela pravno nevaljan akt pod nazivom “Odgovor na zahtjev” broj:07-01-507-2/11 od 05.09.2011. godine i što je svojim nezakonitim postupcima zaustavila povratak Profesorice na posao u Drugu osnovnu školu, nanijela joj materijalnu i nematerijalnu štetu, teško je diskriminirala i počinila kazneno djelo nesavjesnog rada u službi i zloporabe položaja.

Profesorica je u tužbenom zahtjevu između ostaloga napisala: Nalaže se tuženoj ŽZH(Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa) da kao nadležno Ministarstvo naloži Drugoj osnovnoj školi (Školskom odboru i Ravnatelju škole), obzirom da je Tužiteljica i sada službeno uposlena u Drugoj osnovnoj školi na neodređeno vrijeme puna norma sati, jer joj nitko nije prekinuo radni odnos na neodređeno vrijeme, da Tužiteljicu vrati u radni odnos na radno mjesto učitelja biologije i kemije i uspostavi sa Tužiteljicom sva prava i obveze iz radnog odnosa na neodređeno vrijeme, koje Zakon o radu F BiH nalaže, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Dana 05.07.2016. godine Županijski sud Široki Brijeg po predsjednici suda Bosiljki Rudeš je donio pravomoćnu Presudu broj:640 P 033701 15 Gž kojom je u potpunosti odbijen tužbeni zahtjev tužiteljice Marine Mišetić Zeljko. U Obrazloženju pravomoćne Presude Županijskog suda Široki Brijeg broj: 640 P 033701 15 Gž od 05.07.2016. godine na str. 3 piše Naime, pravilno zaključuje prvostupanjski sud, za razliku od neutemeljenih navoda žalbe, da tužena nije pasivno legitimirana u ovoj pravnoj stvari pa da joj se naloži kako se to tužbom zahtjeva (stavak I i II izreke prvostupanjske presude). Isto tako, je pravilan stav prvostupanjskog suda, za razliku od neutemeljenih navoda žalbe, da tužena nije pasivno legitimirana glede zahtjeva za naknadu štete zbog diskriminacije (izreka prvostupanjske presude pod točkom III).

Prednje stoga što je Druga osnovna škola u Širokom Brijegu samostalan pravni subjekt i što tužena ŽZH, kao ni Ministarstvo nemaju nadležnosti glede zasnivanja niti prestanka radnog odnosa, a niti mogu da nalože školi da u odnosu na tužiteljicu poduzmu ili ne poduzmu određene radnje.

I Županijsko pravobraniteljstvo tvrdi da se Županija Zapadnohercegovačka nalazi u nedostatku pasivne legitimacije i da zbog toga Ministarstvo obrazovanja ŽZH ne može vratiti prof. M.M. Zeljko na posao u Drugu osnovnu školu, iako je i sada službeno uposlena u Drugoj osnovnoj školi, jer joj nitko nije prekinuo radni odnos na neodređeno vrijeme.

Ukratko ću opisati o čemu se radi.

Profesorica je školske 2006./2007. godine na javnom Natječaju bila uposlena Odlukom Školskog odbora na određeno vrijeme. Profesorica je školske 2007/2008 godine na javnom Natječaju bila uposlena Odlukom Školskog odbora na određeno vrijeme. Profesorica je školske 2008/2009 godine na javnom Natječaju od 26.08.2008.g. bila uposlena Odlukom Školskog odbora od 04.09.2008.g. na određeno radno vrijeme. Profesorica je u svom Zahtjevu Školskom odboru od 25.09.2008.g. između ostaloga napisala Radim već treću godinu u ovoj školi. Školski odbor je dana 26.09.2008.g. po Zahtjevu Profesorice donio Odluku o uposlenju Profesorice na neodređeno radno vrijeme,puna norma. Obzirom da je bilo usmenih prigovora u smislu da treba raspisati natječaj za uposlenje na neodređeno radno vrijeme, Školski odbor je na sjednici dana 16.10.2008.g. odbacio te prigovore iz razloga što prema čl.19. Zakonu o radu ne treba natječaj ako se Profesorici uveže radni staž koji je nezakonito prekinut s danom 17.08.2007.g. i Školski odbor je ponovo potvrdio svoju raniju Odluku o uposlenju Profesorice na neodređeno radno vrijeme. U čl. 76 Zakona o osnovnom školstvu ŽZH piše Školski odbor odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika na prijedlog ravnatelja. Ova zakonska odredba je dokaz da je profesorica M.M. Zeljko zasnovala radni odnos dana 04.09.2008.g. na određeno radno vrijeme, a dana 26.09.2008.g. na neodređeno radno vrijeme.

Profesorica je dana 22.01.2009.g. poštom dobila Odluku Povjerenstva o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme broj: 55/09 od 16.01.2009. godine u kojoj je pisalo da ima pravo žalbe u roku od 15 dana i otišla redovno na posao. Iako je u Odluci Povjerenstva pisalo da ima pravo žalbe u roku od 15 dana, nju je policija na poziv ravnatelja Zdravka Jurilja isti dan 22.01.2009.g. privela i istjerala s posla, zabranila joj više dolaziti na posao i napisala joj prekršajnu prijavu da je dana 22.01.2009.g. ometala nastavu dok je predavala učenicima VII c razreda. Ne može se Odlukom Povjerenstva o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme prekinuti radni odnos na neodređeno radno vrijeme. Znači, dana 22.01.2009.g. ravnatelj Zdravko Jurilj i Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (policajci Mikulić i Knezović) su profesoricu Marinu Mišetić Zeljko silom istjerali s posla bez odluke Povjerenstva (Školskog odbora) o prestanku radnog odnosa na neodređeno vrijeme i bez rješenja ravnatelja Zdravka Jurilja o prestanku radnog odnosa na neodređeno vrijeme iz Druge osnovne škole Široki Brijeg. Pravomoćno Rješenje Županijskog suda Široki Brijeg od 19.04.2010.g. je dokaz da je Odluka o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme od 16.01.2009.g. nezakonita i da je Profesorica bila u radnom odnosu i da je dana 22.01.2009. g. nezakonito izbačena s posla i po uposlenju na određeno radno vrijeme.

Da postoji Odluka Školskog odbora o uposlenju Profesorice na neodređeno radno vrijeme dokazuju Zapisnici Školskog odbora od 26.09.2008.g. i od 16.10.2008.godine, Zapisnici s glavnog ročišta od 10.03.2011.g. i od 28.04.2011.g., a to potvrđuje i Zdravko Jurilj u svom Odgovoru na Tužbu, koji je u to vrijeme bio ravnatelj i Sandra Šantić u svom Odgovoru na žalbu, koja je u to vrijeme bila njegova zamjenica. Obzirom da nitko prema čl. 103 Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine nije tražio preispitivanje (poništenje) te Odluke, Odluka o uposlenju Profesorice na neodređeno vrijeme je dana 26.09.2009.g. postala pravomoćna (Dokazi: Zapisnici sa sjednica Školskog odbora od 26.09.2008.g. i od 16.10.2008.g., Zapisnici s glavnog ročišta od 10.03.2011.g. i od 28.04.2011.g.,Odgovor na Tužbu Zdravka Jurilja bez datuma, Odgovor na Žalbu Sandre Šantić od 10.09.2012.g.)

U Obrazloženju Odgovora na Tužbu Zdravko Jurilj na str. 1 piše Tužiteljica svoju tužbu temelji na Odluci Školskog odbora Druge osnovne škole Široki Brijeg od 26.09.2008. godine o upošljavanju na neodređeno radno vrijeme i dalje piše Naime, ovoj odluci nije prethodio natječaj na koji bi se prijavilo više zainteresiranih kandidata.

U Obrazloženju Odgovora na žalbu Sandra Šantić na str. 2 piše Odluka Školskog odbora donesena 26.09.2008.godine da se tužiteljica primi na neodređeno radno vrijeme je nezakonita i dalje piše Dakle niti je bilo natječaja niti obrazloženog prijedloga ravnatelja.

Netočne su tvrdnje ravnatelja Zdravka Jurilja i zamjenice ravnatelja Sandre Šantić da je bio potreban natječaj, jer je ministar Vjekoslav Čamber naložio Školskom odboru da Profesorici uvežu nezakonito prekinuti radni staž s danom 17.08.2007. godine i da na osnovu toga, po čl.19 Zakonu o radu F BiH, donesu odluku o uposlenju Profesorice na neodređeno radno vrijeme, što se i dogodilo dana 26.09.2008. godine. Počinjene nezakonitosti nitko drugi nije mogao ispraviti nego Školski odbor. Osim toga, natječaj i prijedlog ravnatelja nije prethodio ni kod uposlenja Ivane Vrljić i Ivice Zovko kad su se uposlile prema čl. 19 Zakonu o radu F BiH na neodređeno radno vrijeme, jer se radi o zakonskoj odredbi (dokazi u spisu). Znači, natječaj i prijedlog ravnatelja nije potreban za uposlenje na neodređeno radno vrijeme prema čl. 19 Zakonu o radu F BiH, jer se radi o zakonskoj odredbi.

Ni u Zapisniku sa sjednice Školskog odbora od 04.09.2008. g. ne piše da su sve one odluke donijete na prijedlog ravnatelja, već samo piše da je na sjednici bio prisutan ravnatelj škole Zdravko Jurilj. Tako isto i u otipkanom Zapisniku sa sjednice Školskog odbora od 26.09.2008.g. piše da je na sjednici bio prisutan ravnatelj Zdravko Jurilj. Dakle, ovdje se nije radilo o novom uposlenju, jer je Profesorica već bila uposlena u Drugoj osnovnoj školi, već o ispravljanju počinjenih nezakonitosti (uvezivanju radnog staža, a to prema čl.19 Zakonu o radu prelazi u rad na neodređeno vrijeme), pa prema tome uopće nije bio potreban prijedlog ravnatelja škole i nije bio potreban javni natječaj. Osim ovoga, ravnatelj Zdravko Jurilj je znao da je Odluka donijeta na njegov prijedlog, pa u Obrazloženju Odgovora na Tužbu ne tvrdi da je Odluka od 26.09.2008.g. nezakonita zato što nije bilo prijedloga ravnatelja, već tvrdi da je Odluka nezakonita zato što joj nije prethodio javni natječaj.

Profesorica će opet ponoviti da je u svom Zahtjevu Školskom odboru od 25.09.2008.g. između ostaloga napisala Radim već treću godinu u ovoj školi.

Svjedok Jure Škegro je u Zapisnik s glavne rasprave od 28.04.2011.g. izjavio: poznato mi je da postoji praksa da ukoliko netko dva puta zaključi ugovor na određeno vrijeme taj ugovor prelazi u ugovor na neodređeno radno vrijeme. Jure Škegro je bio zapisničar na sjednici Školskog odbora od 26.09.2008.g. i sjednici Školskog odbora od 16.10.2008.g. i zna da je Školski odbor uposlio Profesoricu na neodređeno vrijeme prema čl.19 Zakona o radu F BiH.

Profesorica je od 26.09.2008.g. uposlena na neodređeno radno vrijeme i svi kojima se nije sviđala ta Odluka mogli su tražiti njeno poništenje, po čl.103 Zakonu o radu, u roku od godinu dana. Nikad nitko službeno nije tražio njeno poništenje u zakonskom roku od godinu dana i ne postoji nijedan dokaz da je Odluka nezakonita. Znači, sve te nekakve priče, da li je trebalo raspisati natječaj ili da li je odluka donijeta na prijedlog ravnatelja ili ne, danas nemaju nikakvog smisla, jer je dobrano protekao rok, po Zakonu o radu od godinu dana, u kom je trebalo zatražiti preispitivanje te Odluke. Obzirom da je Odluka Školskog odbora od 26.09.2008.g. o uposlenju Profesorice na neodređeno vrijeme dana 26.09.2009.g. postala pravomoćna, nakon tog roka ne postoji nikakva zakonska mogućnost da je sud poništi i da se raspravlja o toj Odluci. Znači, ne postoji nikakva zakonska mogućnost da Sud poništi pravomoćnu Odluku Školskog odbora od 26.09.2008.g o uposlenju Profesorice na neodređeno radno vrijeme. Ta Odluka se jedino mogla poništiti drugom odlukom Školskog odbora (Povjerenstva) o prestanku radnog odnosa na neodređeno vrijeme i rješenjem Ravnatelja o prestanku radnog odnosa na neodređeno vrijeme, a tih odluka nema. Prema tome, Profesorica je i sada službeno uposlena na neodređeno vrijeme u Drugoj osnovnoj školi, jer joj nitko nije prekinuo radni odnos na neodređeno vrijeme.

Županijski sud Široki Brijeg je najviši sud u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Nakon ove Presude najvišeg suda u Županiji Zapadnohercegovačkoj potrebno je ukinuti Ministarstvo obrazovanja ŽZH zbog smanjenja troškova, jer besmisleno postoji. Isto tako potrebno je ukinuti Zakon o osnovnom školstvu i Zakon o srednjem školstvu, jer po Presudi najvišeg suda u Županiji Zapadnohercegovačkoj i ovi zakoni u kojima se spominje nadležno Ministarstvo obrazovanja besmisleno postoje. Osim ovoga i Županijsko pravobraniteljstvo tvrdi da Ministarstvo obrazovanja besmisleno postoji.

U slučaju da županijska vlast misli da je potrebno Ministarstvo obrazovanja ŽZH, onda Županijski sud na čelu s predsjednicom suda Bosiljkom Rudeš svojom Presudom broj: 640 P 033701 15 Gž od 05.07.2016.godine ruši pravni poredak u Županiji Zapadnohercegovačkoj i ugrožava nacionalnu sigurnost. Ako najviši sud u Županiji Zapadnohercegovačkoj ruši pravni poredak i ugrožava nacionalnu sigurnost, takav sud potrebno je ukinuti, jer ne ispunjava svoju zadaću, postao je izvor nestabilnosti i pravne nesigurnosti i kao takav besmisleno postoji.

Profesorica može dostaviti još Presuda gdje najviši Županijski sud, kršeći osnovna pravila sudskog postupka, tvrdi da na strani Ministarstva obrazovanja ne postoji pasivna legitimacija tj. da Ministarstvo obrazovanja besmisleno postoji. Tako isto i Županijsko pravobraniteljstvo na čelu s Matom Lončarom i s njegovom zamjenicom Gordanom Nenadić ruši pravni poredak u Županiji Zapadnohercegovačkoj i ugrožava nacionalnu sigurnost. Ako Županijsko pravobraniteljstvo ruši pravni poredak i ugrožava nacionalnu sigurnost, takvo Županijsko pravobraniteljstvo potrebno je ukinuti, jer ne štiti zakonitost u ŽZH i zbog toga besmisleno postoji. Naravno, Mati Lončaru i Gordani Nenadić treba naći odgovarajući posao u skladu s njihovim znanjem i sposobnostima.

Iako je Profesorica i sada službeno uposlena u Drugoj osnovnoj školi na neodređeno vrijeme, jer joj nitko nije prekinuo radni odnos na neodređeno vrijeme, do sada nema suda i postupka koji bi je vratio na posao u Drugu osnovnu školu. Profesoricu najviše žalosti činjenica da je u hrvatskoj Županiji postalo normalno izbaciti radnika-prosvjetnog djelatnika (suprugu branitelja), na banditski način tj. bez odluke o prestanku radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Obzirom da je osveta i banditski način izbacivanja s posla postao praksa u ŽZH, tako su ravnatelj Anto Krstanović i ministrica Helena Lončar dana 23.01.2013. g. opet izbacili Profesoricu s posla na banditski način iz OŠ fra Stipana Vrljića Sovići tj. bez odluke Školskog odbora i bez rješenja ravnatelja Ante Krstanovića o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme (Dokaz:Odgovor na zahtjev za dopunom norme broj:7/13 od 07.01.2013.g.)

Vjerojatno se tako nije izbacivalo s posla ni u kaubojsko vrijeme na Divljem zapadu, ali u ŽZH to je normalna pojava. Naravno, Sud (Općinski sud Ljubuški po predsjednici suda Ankici Čuljak i Županijski sud Š. Brijeg po predsjednici suda Bosiljki Rudeš) je opet presudio da je banditski način izbacivanja s posla zakonit, da Profesorica nikako nije bila u radnom odnosu i da je Ministarstvo obrazovanja ŽZH u nedostatku pasivne legitimacije tj. da besmisleno postoji.

Ove školske 2016/2017 godine ministrica obrazovanja Ružica Mikulić opčinjena mržnjom i političkom ludošću postupila je nezakonito i nije htjela Profesorici pravilno nadopuniti tjednu nastavnu normu, tako da je ostala, kao i većinu školskih godina, bez trećine mjesečne plaće. Profesorica trenutno radi 8 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme u OŠ Drinovci i 6 sati nastave tjedno na određeno vrijeme u OŠ Ruđera Boškovića Grude, a prema Pravilniku tjedna nastavna norma učitelja je 20 sati nastave tjedno. Ministarstvo obrazovanja ŽZH je jedino odgovorno za sporazumno uposlenje-nadopunu norme po Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o normi učitelja ili nastavnika. Znači, Ministarstvo obrazovanja ŽZH će Profesoricu progoniti, terorizirati, maltretirati i diskriminirati, a Profesorica ih ne može ni tužiti, jer Sud presudi da su progonitelji Profesorice u nedostatku pasivne legitimacije i gotovo.

Koji je to banditski i zločinački sustav i nema tome kraja?!

Nekima se možda neće svidjeti ove tvrdnje, ali ako Profesoricu izbace iz Gimnazije Široki Brijeg i iz OŠ Ilije Jakovljević Mostar i uposle Mariju Kožul i Danielu Kukić s krivotvorenim službenim ispravama i Sud presudi da su krivotvorene službene isprave stvar nekog drugog postupka ili ako Profesoricu izbace silom s posla na banditski način iz Druge osnovne škole Široki Brijeg bez Odluke Povjerenstva o prestanku radnog odnosa na neodređeno vrijeme i iz OŠ fra Stipana Vrljića Sovići bez Odluke Školskog odbora o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme i Sud presudi da Profesorica nikako nije bila u radnom odnosu, onda je to za Profesoricu, njenu obitelj i javnost banditski i zločinački sustav. Iz svega ovoga se vidi da je Profesorica izložena državnom terorizmu, a ovo što radi Sud i Tužiteljstvo je pravosudni linč.

Profesorica, koja je završila redovno studij u Zagrebu za profesorice biologije i kemije u 3.mj.1999. godine, zbog diskriminacije, progona i terora od strane Ministarstva obrazovanja ŽZH i zbog kršenja osnovnih pravila sudskog postupka i nezakonitih postupaka suda, ni nakon gotovo 18 godina nije se uspjela uposliti na punu tjednu normu sati na neodređeno vrijeme, a mimo nje se uposlilo na desetke profesora na punu tjednu normu sati na neodređeno vrijeme, koji su završili 10-15 godina nakon nje. Trenutno radi malo manje od pola tjedne norme sati (8 sati) na neodređeno vrijeme. Ovo je pokazatelj kako se jedna hrvatska županija i stožerna hrvatska stranka odnosi prema braniteljima i članovima njihovih obitelji ili bolje rečeno, ovo je pokazatelj kako stožerna hrvatska stranka progoni branitelje i članove njihovih obitelji, što dovodi do masovnog iseljavanja s ovih prostora.

Obzirom da sam branitelj, ratni zapovjednik-bojnik hrvatske vojske, koji je prošao sva ratišta, sva brda od Dubrovnika do Mrkonjić grada i koji je od početka sudjelovao u stvaranju Županije Zapadnohercegovačke, obraćam Vam se g-dine Ministre, jer smatram da je potrebno smanjiti troškove i ukinuti institucije koje besmisleno postoje ili ih ustrojiti i osposobiti da rade zakonito i da poštuju pravni poredak.

Osim ovoga g-dine Ministre, zahtijevam da poduzmete sve što je u vašoj moći kako bi se zaustavio ovaj banditski sustav koji progoni branitelje i članove njihovih obitelji.

Napomena: Odluka o uposlenju Profesorice na neodređeno vrijeme je donijeta na zakonit način. Ne može se nakon 3-4 godine tvrditi da je Odluka nezakonita. Sve da je nezakonita, postoje milioni odluka o uposlenju radnika na neodređeno vrijeme koje su donijete na nezakonit način i te odluke postanu pravomoćne. Nakon toga radniku se može prekinuti radni odnos samo odlukom poslodavca o prestanku radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Tako isto, Odluka Školskog odbora od 26.09.2008.g. o uposlenju Profesorica na neodređeno vrijeme je dana 26.09.2009. godine postala pravomoćna i nakon tog roka ne postoji nikakva zakonska mogućnost da je sud poništi i da se raspravlja o toj Odluci. Ta Odluka se jedino mogla poništiti drugom odlukom Školskog odbora (Povjerenstva) o prestanku radnog odnosa na neodređeno vrijeme i rješenjem Ravnatelja o prestanku radnog odnosa na neodređeno vrijeme, a tih odluka nema. Prema tome, Profesorica je i sada službeno uposlena na neodređeno vrijeme u Drugoj osnovnoj školi, jer joj nitko nije prekinuo radni odnos na neodređeno vrijeme.

Profesorica je više puta u službenim dokumentima predlagala, iako se radi o kaznenom djelu uporabe krivotvorene službene isprave, da se Mariji Kožul i Danieli Kukić uzmu o obzir olakotne okolnosti, zato što ih je županijska vlast koristila za obračun s Profesoricom i da im se nađe odgovarajući posao, ali to nikoga nije zanimalo. Profesorica ponovo predlaže županijskoj vlasti sve ovo što je prije predlagala, jer policijski i državni službenici, tužitelji i pogotovo suci svojom zaštitom počinitelja kaznenog djela krivotvorenja i uporabe krivotvorene službene isprave učinili su veliko zlo Profesorici, a i onima koje su svojim nezakonitim postupcima štitili.

Helena Lončar je ministrica koja je najviše progonila i terorizirala Profesoricu i ona je to radila otvoreno na jedan bezobrazan i divlji način. Tako joj je godinama nezakonito smanjivala tjednu nastavnu normu da bi dobila manju plaću, donosila pravno nevaljane akte da bi je omalovažila i ponizila, zajedno s Antom Krstanovićem izbacila je silom s posla s nekakvim pravno nevaljanim aktom, svojim nezakonitim postupcima nije dozvolila da se Profesorica uposli na punu tjednu normu sati na neodređeno vrijeme, smetala joj njena zagrebačka diploma i nostrifikacija diplome po zakonima Herceg Bosne, a nisu joj kao ministrici obrazovanja smetale diplome u državnoj upravi ispisane ćirilicom itd.

S poštovanjem!

Dostaviti:

Ministarstvo hrvatskih branitelja
Predsjednik Vlade Zdenko Ćosić
Predsjednik skupštine Ante Mišetić
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ministarstvo financija
Ministarstvo obrazovanja ŽZH
Županijsko pravobraniteljstvo
Predsjednica Županijskog suda Široki Brijeg
Predsjednik Općinskog suda Široki Brijeg
Predsjednica Općinskog suda Ljubuški

Ljubuski.net