Nelegalna iskapanja i oštećivanja gomila ili grudina u Ljubuškom

LJUBUŠKI – Na području općine Ljubuški događaju se kriminalne radnje kojima se nanosi velika šteta kulturnom i povijesnom blagu. Riječ je o nelegalnim iskapanjima i oštećenjima gomila ili grudina koje se u stručnim i znanstvenim krugovima zovu tumuli.

To je uočeno na području sela Studenci, na dvjema gomilama na parceli u vlasništvu Općine Ljubuški, a o nemilim događajima oglasio se Odjel za arheologiju općine. Da su ispakanja u tijeku, s intencijom daljnjeg devastiranja i pljačke, govori podatak kako je na terenu ostavljena radna oprema (kante, rukavice, mistrije i dr.), kao i činjenica da je započeto otkopavanje i drugog tumula u nizu.

Zaštita baštine

Uokolo grobnice razbacani su ostaci kostiju i fragmenti arheoloških artefakata (ulomci željeznih nožića) koji su bili položeni uz pokojnika. Da je riječ o nelegalnim iskapanjima, potvrđuje činjenica da Odsjek za zaštitu kulturno-povijesne i prirodne baštine ZHŽ-a nije izdao dozvolu za istraživanja, kao ni Odjel za arheologiju općine. Radi zaštite kulturno-povijesne baštine i sprečavanja nelegalne trgovine kulturnim dobrom, ovaj slučaj će biti prijavljen PU u cilju utvrđivanja počinitelja i sprečavanja daljnjeg uništavanja i pljačke. Ako bude nužno, bit će organizirana preventivna arheološka istraživanja u dogledno vrijeme. Ovi tumuli u znanstvenoj literaturi spominju se prvi put 1987., u širem kontekstu nalazišta “zidana gomila”. Izravne analogije ovim tumulima pronalazimo na lokalitetu Mrljanovac u Gornjim Radišićima. U svrhu zaštite ovog nalazišta molimo mještane Studenaca i Crnopoda da budu slobodni prijaviti bilo kakve aktivnosti na nalazištu, stoji, uz ostalo, u priopćenju Mirka Rašića, šefa općinskog Odjela za arheologiju pri JU KŠC. Rašić obrazlaže da su prekršeni članci županijskoga zakona iz 1999. U njima stoji da su stvari iskopane iz zemlje ili izvađene iz vode, a za koje se pretpostavlja da mogu imati svojstvo dobra kulturno-povijesne ili prirodne baštine, županijsko vlasništvo.

Novčane kazne

Na spomeniku kulture zabranjeno je izvođenje radova koji bi mogli ugroziti spomenik, kao i obavljanje promjena koje bi mogle narušiti njegovu izvornost i svojstva. Na lokalitetu nisu dopuštene nikakve radnje osim arheoloških istraživanja koja provodi ovlaštena organizacija po prethodno pribavljenom odobrenju Zavoda. Arheološka i druga istraživanja dobara kulturno-povijesne i prirodne baštine mogu obavljati, u skladu s programom istraživanja, pravne osobe uz odobrenje Zavoda. Prije davanja odobrenja Zavod pribavlja mišljenje nadležnog općinskog tijela na čijem se području vrši istraživanje. Znanstvena istraživanja dobra kulturno-povijesne i prirodne baštine mogu obavljati pravne i fizičke osobe uz odobrenje Zavoda. Za prekršitelje su predviđene novčane kazne od 1000 do 10.000 KM za pravne te od 500 do 5000 KM za fizičke osobe.

Ivan Kaleb / Večernji list BiH