NEĆEMO VAM NIŠTA!!! – Načelnik Općine Ljubuški pozvao svoje sugrađane da prijave korupciju

LJUBUŠKI – Akcijski plan za borbu protiv korupcije Općine Ljubuški za razdoblje od 2017. do 2021. godine, koji je prošli tjedan usvojilo Općinsko vijeće Ljubuški, izazvao je pozornost javnosti i različite komentare.

Prije svega zbog toga što je to isprava koju je donijela općinska vlast, u koju se, kao i u drugim općinskim zajednicama, često upire prstom zbog sumnji na korupciju, a ona sama treba se tim planom boriti protiv korupcije u vlastitim redovima.

No, nije to ljubuški izum, projekt provodi Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT uz potporu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) te je više općina u njega uključeno.

Međunarodni donatori

Plan je svojevrsni kodeks ponašanja za općinsku upravu, njezine zaposlenike, ali i sve građane u općini, koji ima za cilj unaprijediti rad općinskih struktura i lokalne zajednice te olakšati pristup sredstvima od različitih međunarodnih donatora.

U praksi to znači borbu protiv zloupotrebe moći koja je povjerena javnom službeniku ili političkom dužnosniku, odnosno sprečavanje izravnog ili neizravnog zahtijevanja, nuđenja, davanja ili primanja mita.

Akcijski plan ima šest strateških ciljeva, a njihovo provođenje utvrđeno je mjerama i aktivnostima, nositeljima aktivnosti, rokovima za provedbu i pokazateljima postignutih rezultata. Uspjeh velikim dijelom ovisi o nositeljima aktivnosti, a oni su općinski načelnik, njegovi pomoćnici, radne skupine, službenik za odnose s javnošću, povjerenstva za izradu i praćenje provedbe akcijskog plana, službenik, stručni suradnik i povjerenstvo za javne nabave.

Dosljedna provedba

Kad se dublje ‘zaroni’ u plan, vidljivo je da u njemu ima izravnih i konkretnih mjera i radnji koje bi mogle donijeti rezultate, međutim, sve ovisi o tome hoće li se dosljedno provoditi.

Primjerice, redovito godišnje ocjenjivanje radnog učinka zaposlenih, održavanje obuka zaposlenika, poboljšanje tehničke opremljenosti, provedba Zakona o slobodnom pristupu informacijama, izrada nove općinske web-stranice, objavljivati na web-stranici informacije vezane uz javne nabave i pratiti njihov broj, uključiti građane u javne rasprave, zaposliti internog revizora i nadzirati zakonitost rada općinskih službi, donijeti etički kodeks za službenike, namještenike i izabrane dužnosnike, pratiti broj pokrenutih postupaka po pritužbama i predstavkama, izraditi obrazac prijave korupcije, uspostaviti godišnju nagradu za borbu protiv korupcije i drugo. Pri usvajanju plana u Općinskome vijeću oporbeni vijećnici su bili protiv.

– Kada se govori o mitu, pozivam sve javno, ako itko postoji u ovoj općini ili izvan nje, da je za bilo koji potez općinskog načelnika platio kavu, a ne nešto drugo, neka to iznese javno, neka prijavi. Meni bi bila dragocjena informacija ako netko ima bilo kakvu informaciju o takvim nečasnim radnjama nekoga iz općinskih službi, rekao je načelnik Ljubuškoga Nevenko Barbarić.

Ivan Kaleb / Vecernji.ba