Natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja za 2015./2016 godinu

ŠIROKI BRIJEG – Na temelju Odluke Gradskog vijeća, broj: 01-02-399/15-4 od 29.12.2015. godine, gradonačelnik Širokog Brijega raspisuje

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA
U AKADEMSKOJ 2015./2016. GODINI

I

Grad Široki Brijeg u akademskoj 2015/16. godini dodjeljuje stipendije za sljedeća deficitarna zanimanja:

– studij LOGOPEDIJE……… ……………………. 2 – stipendija
– studij GEODEZIJE ……………………………… 1 –
– studij FIZIKE …………………………………… 2 –
– studij VETERINARSTVA……………………….. 1 –
– studij MEDICINA …..…………………………. 2 –
– studij DEFEKTOLOGIJE ……………………….. 2 –
– studij STROJARSTVA …………………………… 2 –
– studij PSIHOLOGIJE ………………………………… 1 –
– studij ARHITEKTURE …………………………. 1 –
– studij ŠUMARSTVA ……………………………. 1 –
– studij GRAĐEVINARSTVA …………………… 2 –
– studij KEMIJSKE TEHNOLOGIJE …………….. 2 –
– studij PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE ……… 1 –

II

UVJETI NATJEČAJA

Pravo natječaja imaju redoviti studenti nakon upisane druge godine studija, koji prvi put upisuju tekuću akademsku godinu.

III

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– Izvadak iz matične knjige rođenih,
– Potvrda fakulteta o upisu u tekuću godinu,
– Uvjerenje o mjestu prebivališta na području Grada Širokog Brijega,
– Izjava ovjerena – da nije korisnik druge stipendije,
– Potvrda ili Uvjerenje o prosjeku ocjena sa fakulteta,
– Izjava o zajedničkom kućanstvu ( broj članova obitelji i broj uposlenih ),
– Potvrda od Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja i članova uže obitelji,
– Potvrda ili uvjerenje o visini mjesečnih primanja roditelja i članova uže obitelji,
– Uvjerenje iz Službe za branitelje da je dijete poginulog branitelja,
– Student bez roditelja ( Izvadak iz matične knjige umrlih ),
– Student koji ima tešku bolest ili invalidnost, potvrda ili drugi dokaz o teškoj
bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti studenta,
– Student čiji član uže obitelji ( otac, majka, brat i sestra) imaju tešku bolest ili je invalid, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti člana uže obitelji,
– Student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu, potvrda o pohađanju fakulteta odnosno škole.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka, studenti s prosjekom ocjena 5.00 odnosno 10.00, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100% invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja, bez obzira na vrstu studija.

Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat.

Prijave s kompletnom dokumentacijom slati na adresu:

GRAD ŠIROKI BRIJEG
Ul. fra Didaka Buntića 11.
s naznakom „za studentske
stipendije“

Traženu dokumentaciju (original ili ovjereni preslik) uz prijavu dostaviti najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja na Radio postaji Široki Brijeg, službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

Broj: 03-376/15-1
Široki Brijeg, 07. siječnja 2016.
Miro Kraljević, gradonačelnik