Home Kultura Knjiga Natječaj za studente iz Širokog Brijega za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini

Natječaj za studente iz Širokog Brijega za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini

0
Natječaj za studente iz Širokog Brijega za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini

Na temelju Odluke Gradskog vijeća, broj: 01-02-353/17-7 od­­­­­­ 4. prosinca 2017. godine, Gradonačelnik grada Široki Brijeg raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

I

Grad Široki Brijeg u akademskoj 2017/18. godini dodjrljuje stipendije za sljedeća deficitarna zanimanja:

– studij LOGOPEDIJE………. 2 – stipendija
– studij GEODEZIJE ………… 2
– studij FIZIKE …….… 2
– studij VETERINARSTVA….….. 2
– studij MEDICINA …….…. 2
– studij NJEMAČKI JEZIK …….. 2
– studij MATEMATIKE ……… 2
– studij GLAZBE I GITARE ……. 2
– studij ARHITEKTURE ………. 2
– studij ŠUMARSTVA ………. 2
– studij GRAĐEVINARSTVA .………… 2
– studij STROJARSTVO ……….….. 2
– studij ELEKTROTEHNIKE …………. 1

II

UVJETI NATJEČAJA

Pravo natječaja imaju redoviti studenti nakon upisane druge godine studija, koji prvi put upisuju tekuću kalendarsku godinu.

III

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– Izvadak iz matične knjige rođenih,

– Potvrda fakulteta o upisu u tekuću godinu,

– Uvjerenje o mjestu prebivališta na području grada Široki Brijeg,

– Izjava ovjerena – da nije korisnik druge stipendije,

– Potvrda ili Uvjerenje o prosjeku ocjena sa fakulteta,

– Izjava o zajedničkom kućanstvu ( broj članova obitelji i broj uposlenih ),

– Potvrda od Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja i članova uže obitelji,

– Potvrda ili uvjerenje o visini mjesečnih primanja roditelja i članova uže obitelji,

– Uvjerenje iz Službe za branitelje da je dijete poginulog branitelja,

– Student bez roditelja ( Izvadak iz matične knjige umrlih ),

– Student koji ima tešku bolest ili invalidnost, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti studenta,

– Student čiji član uže obitelji ( otac, majka, brat i sestra) imaju tešku bolest ili je invalid, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti člana uže obitelji,

– Student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu, potvrda o pohađanju fakulteta odnosno škole.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka, studenti s prosjekom ocjena 5.00 odnosno 10.00, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100% invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja, bez obzira na vrstu studija.

Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat.

Prijave s kompletnom dokumentacijom slati na adresu:

GRAD ŠIROKI BRIJEG

Ul. fra Didaka Buntića 11.

«s naznakom za studentske stipendije»

Svu traženu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) uz prijavu dostaviti najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja na Radio postaji Široki Brijeg, službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

Broj: 03-296/17-1
Široki Brijeg, 6. prosinca 2017. godine

GRADONAČELNIK
Miro Kraljević