U cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane novootkrivenim virusom COVID-19, koji je Zaključkom Vlade F BiH broj: 164/2020 od 31. siječnja 2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, te nakon Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, kao i Županije Zapadnohercegovačke, Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke donosi

NAREDBU O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE BROJ: 08-KS-22-2/20

U Naredbi broj: 08-KS-22-2/20 od 29. lipnja 2020. godine točka 9. mijenja se i glasi:

„9. Dozvoljen je prijem novih štićenika u ustanovama socijalne skrbi u situacijama kada je neophodan žuran smještaj uz obvezno testiranje novog korisnika na COVID-19 neposredno prije realizacije smještaja, te samoizolaciju novog korisnika u trajanju od 14 dana. Navedeno se primjenjuje i kod premještaja štićenika iz jedne ustanove u drugu, odnosno u slučaju premještaja štićenika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne skrbi. Obveza ustanove je da ima osigurane sobe za samoizolaciju.

Točka 25. mijenja se i glasi:

„25. Zadužuje se MUP ŽZH da za svaki podnijeti zahtjev za održavanje javnog skupa zatraži pisano mišljenje Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH o procjeni ugroze života i zdravlja ljudi za vrijeme održavanja javnog skupa. MUP ŽZH će na temelju mišljenja Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH zabraniti održavanje svakog onog skupa za kojeg je dano mišljenje da bi njegovo održavanje moglo ugroziti život i zdravlje ljudi.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se do isteka roka navedenog u točki 27. Naredbe broj: 08-KS-22-2/20 od 29. lipnja 2020. godine.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH