Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10, 2/17 i 11/19) saziva se 33. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 7.5.2020. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u kinodvorani Posušje.

Za sjednicu predlaže se sljedeći Dnevni red:

Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

-Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene korona virusom (COVID-19)

-Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Posušje za 2019. godinu

-Program rada Općinskog načelnika općine Posušje za 2020. godinu

-Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Posušje za 2019. godinu

-Prijedlog Odluke o osnivanju Općinskog pravobraniteljstva općine Posušje

-Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2019. godinu

-Izvješća o radu radnih tijela Općinskog vijeća za 2019. godinu

-Izvješće o implementaciji plana kapitalnih investicija za 2019. godinu

-Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole Posušje

-Izvješće o radu Športskog saveza općine Posušje za 2019. godinu

a) Prijedlozi Rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika Povjerenstva za društvene djelatnosti, mjesne zajednice, ljudska prava, mlade i jednakopravnost spolova

b) Prijedlozi Rješenja o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

a)Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća„Vodovod“ d.o.o. Posušje

b)Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RAKITNO-ZBORNJAČA (Nogometni stadion)

-Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana BROĆANAC-BAŠIĆI

-Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana CARSKI GAJ (ulice Ante Kovačića i Augusta Šenoe)

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar