NAJAVA: Za četvrtak 14. travnja zakazana 37. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke

U četvrtak 14. travnja 2016. godine, s početkom u 10. sati, održat će se 37. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.

Dnevni red:

1. Izvod iz Zapisnika sa 33., 34., 35. i 36. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke

2. Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjim školama

3. Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim školama

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

5. Prijedlog Odluke o Planu i programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta u 2016. godini

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj

7. Izvješće o radu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine

8. Plan i program rada Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu

9. Izvješće o radu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

10. Plan i program rada Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu

11. Izvješće o radu Županijskog arhiva Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

12. Plan i program rada Županijskog arhiva Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu

13. Izvješće o radu Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

14. Plan i program rada Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu

15. Izvješće o radu Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

16. Plan i program rada Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu

17. Izvješće o radu Županijskog zavoda za pravnu pomoć Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

18. Izvješće o radu Agencije za privatizaciju Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

19. Program rada i Financijski plan Agencije za privatizaciju Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu

20. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

21. Program rada Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu

22. Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

23. Izvješće o radu Ureda za zakonodavstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

24. Izvješće o radu Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

25. Tekuća pitanja.

Vlada ŽZH