NAJAVA: Za četvrtak 14.travnja zakazana 35. sjednica OV Ljubuški

LJUBUŠKI – Na temelju članka 46 Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine Ljubuški”, broj 4/08), saziva se XXXV. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 14.4.2016. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati.

Predložen je sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s XXXIV. sjednice Općinskog vijeća,

2. Izvješće o radu za 2015. godinu i Program poslovanja za 2016. godinu JP Radio Ljubuški,

3. Izvješće o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu Dječjeg vrtića Ljubuški,

4. Izvješće o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu Centra za socijalni rad Ljubuški,

5. Izvješće o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu JU Kulturno-športski centar Ljubuški,

6. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

7. Prijedlog zaključka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Ljubuški za 2015. godinu,

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje Općine Ljubuški

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist:
a) Marija Buntića Marijanova iz Miletine, općina Ljubuški,
b) Rade Primorca Stojanova s Humca, općina Ljubuški,

11. Prijedlog Rješenja o:
a) davanju suglasnosti na Rješenje Nadzornog odbora JP Parkovi d.o.o. Ljubuški o razrješenju v.d. direktora JP Parkovi d.o.o. Ljubuški,
b) davanju suglasnosti na Rješenje Nadzornog odbora JP Parkovi d.o.o. Ljubuški o imenovanju direktora JP Parkovi d.o.o. Ljubuški,

12. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju članova Upravnog vijeća Dječji vrtić Ljubuški,
b) konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća Dječji vrtić Ljubuški,

13. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju članova Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Ljubuški,
b) konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Ljubuški,

14. Prijedlog rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
a) Vjekoslavu (Gordan) Pehar iz Studenaca,
b) Katarini (Milenko) Ilić iz Zvirića,
c) Ivanu (Stjepan) Barišiću iz Ljubuškig,
d) Juri (Stanko) Peharu iz Stubice,
e) Željku (Jerko) Artukoviću iz Klobuka,
f) Marku (Ante) Landeki iz Ljubuškog,
g) Anđeli (Zoran) Primorac iz Radišića Gornjih,
h) Gordanu (Mirko) Dugandžiću iz Ljubuškog,
i) Slađanu (Blago) Muciću iz Vojnića,
j) Mariu (Vlado) Planiniću iz Čitluka,
k) Josipu (Niko) Vučiću iz Ljubuškog,
l) Mirku (Nikola) Jelčiću iz Stubice,
m) Gojku (Petar) Vučiću iz Cerna,
n) Igoru (Blago) Vučiću iz Cerna,
o) Damiru (Gojko) Vučiću iz Cerna,
p) Vjekoslavu (Gordan) Peharu iz Stubice,
q) FROST d.o.o. iz Ljubuškog,
r) Petru (Blago) Erešu iz Hrašljana,
s) Jeli (Blago) Perić iz Studenaca,
t) Branimiru (Ante) Rupčiću iz Hardomilja,
u) I.E.D. INFO HARDOMILJE iz Ljubuškog,
v) Kreši (Vlado) Buli iz Cerna, k.č. 1372/16 K.O. Cerno,
w) Kreši (Vlado) Buli iz Cerna, k.č. 1372/17 K.O. Cerno,
x) Slavku (Jure) Aliloviću iz Ljubuškog, k.č. 240/7 K.O. Zvirići,
y) Slavku (Jure) Aliloviću iz Ljubuškog, k.č. 240/8 K.O. Zvirići,
z) Slavku (Jure) Aliloviću iz Ljubuškog, k.č. 240/9 K.O. Zvirići,
aa) Slavku (Jure) Aliloviću iz Ljubuškog, k.č. 240/10 K.O. Zvirići,

15. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški (materijali će biti dostavljeni na sjednici Općinskog vijeća),

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić