U utorak 22. studenoga 2016. godine, s početkom u 10,00 sati, održat će se 55. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.

Dnevni red:

1. Izvod iz Zapisnika sa 54. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Prijedlog Uredbe o Uredu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu i procjene plana za 2017. i 2018. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade članovima Stegovnog vijeća
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga „Strategije borbe protiv korupcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj „
6. Tekuća pitanja