NAJAVA: U utorak 23. veljače, 25. sjednica Općinskog vijeća Grude

GRUDE – Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), saziva se 25. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 23. veljače 2016. godine s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predložen je slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2. Vijećnička pitanja,

3. Prijedlog Rješenja o razrješenju Povjerenstva za imenovanje trgova i ulica općine Grude,

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za imenovanje trgova i ulica općine Grude,

5. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Grude,

6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Grude za 2016. godinu,

8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Plan utroška sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji će biti realiziran u 2016. godini u dijelu učešća u provođenju preventivnih mjera,

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.