Otvaranje humanitarne putujuće izložbe „Pomozimo zajedno!“ održat će se u ponedjeljak 11.6.2018. u Franjevačkoj galeriji Široki Brijeg s početkom u 20:00 sati.

Izložba se održava u partnerstvu sa Ogrankom Matice hrvatske Široki Brijeg i Franjevačkim samostanom Široki Brijeg.

Projekt putujuće izložbe provodi se u partnerstvu sa Hrvatskom maticom iseljenika i Maticom hrvatskom i njezinim ograncima diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske gdje će biti izložena umjetnička djela koja su humanitarnoj udruzi „fra Mladen Hrkać“ donirali akademski kipari i slikari i amateri, a sve s ciljem upoznavanja lokalnih sredina sa Projektom izgradnje objekta „Dom fra Mladen Hrkać“ za smještaj osoba na liječenju u Zagrebu.

Veselimo se Vašem dolasku kojim ćete podržati Projekt izgradnje objekta „Dom fra Mladen Hrkać“!