Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) saziva se 12. redovnu sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u petak 13. prosinca 2019. godine, s početkom rada u 1100 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju se predlaže slijedeći:

Dnevni red:

 • Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 • Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

Izbor i imenovanje:

 • Prijedlog Odluke o imenovanju ministra unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
 • Svečana prisega,
 • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke,
 • Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun,
 • Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu šport mlade i informiranje,
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama (skraćeni postupak),
 • Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),
 • Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije ruralnog razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2030. godine,
 • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i dopunjenog Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2018. godinu,
 • Zaključak o zaduživanju Povjerenstva za izbor i imenovanje.

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić