NAJAVA: Saziva se 6. sjednica Općinskog vijeća Posušje

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), saziva se 6. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 21.4.2017. godine (petak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:

Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Izvješća o radu javnih ustanova za 2016. godinu:

-Centar za socijalni rad Posušje

-Gradska knjižnica fra Petra Bakule Posušje

-Dječji vrtić „Bajka“ Posušje

– „Urbikom“ Posušje

Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o. za 2016. godinu;

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na godišnji plan aktivnosti Ladanušić čistoća d.o.o. Rakitno;

Izvješće o izvršenju Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2016. godinu;

Prijedlog Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2017. godinu;

Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“;

Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Posušje u godini;

Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog ekološkog akcijskog plana (LEAP) općine Posušje za period 2016. – 2026. godine.

Prijedlog Rješenja

Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom;

Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje;

Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina – zemljišta;

Prijedlog odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta;

Izvješće o radu Športskog saveza općine Posušje za 2016. godinu;

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Vicanov Brijeg (Weltplast i Miviko):

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Vinjanski dom (Vokel).

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar