Od 14.02. do 01.03. 2020 godine svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Dana 15. veljače na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

22:30 – 00:00 h na M-6, u mjestu Gorica,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

20.30 – 22:00 h na M-6, u mjestu Studenci,

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

18:00 – 19:00 h na M-6.1, u Vukovarskoj ulici,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg

20:10 – 21:50 h na R-425, u mjestu Mokro.

Dana 17. veljače na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

18:30 – 19:45 h na M-6, u mjestu Gorica,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

08:30 – 10:00 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

10:00 – 11:30 h na M-6.1 u mjestu Čitluk,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

09:30 – 11:00 h na M-6.1, u mjestu Trn,

Dana 19. veljače na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

09:00 – 10:30 h na R-420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

13:00 – 14:30 h na M-6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

10:00 – 11:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

14:10 – 15:50 h na R-425, u mjestu Mokro,

Dana 20. veljače na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

12:00 – 13:40 h na M-6, u mjestu Pocrte,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

17:00 – 18:00 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

09:00 – 10:40 h na M-6.1, u mjestu Čitluk,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

16:00 – 17:30 h na M-6.1, u mjestu Kočerin.

Dana 22. veljače na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

20:30 – 22:00 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

19:00 – 21:00 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

22:30 – 23:40 h na M-6.1, u mjestu Rastovača.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

23:30 – 00:40 h na M-6.1, u mjestu Trn,

Dana 25. veljače na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

10:40 – 12:00 h na M-6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

16:30 – 17:30 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

16:30 – 17:45 h na M-6.1, u mjestu Broćanac.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

15:20 – 17:00 h na M-6.1, na obilaznici,

Dana 27. veljače na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

19:30 – 20:40 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

20:00 – 21:30 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

21:30 – 23:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

20:30 – 21:30 h na M-6.1, u mjestu Provo,

Dana 28. veljače na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

23:30 – 00:45 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

22:20 – 00:00 h na M-17.4, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

21:45 – 23:00 h na M-6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

00:30 – 01:40 na M-6.1, na obilaznici.

Uprava MUP-a ŽZH