Od 01.01. do 01.02.2020. godine svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Dana 04. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

20:00 – 21:30 h na M-6, u mjestu Pocrte,.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

20:20 – 23:30 h na M-6 – u Vitinskoj ulici,

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

23:30 – 00:40 h na R-420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

22:00 – 00:00 na M-6.1, u mjestu Trn.

Dana 06. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

11:00 – 12:30 h na M-6, u mjestu Pocrte,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

16:00 – 18:00 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

11:00 – 12:30 h na M-6.1, u mjestu Čitluk,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

22:00 – 23:40 h na M-6.1, u mjestu Kočerin.

Dana 09. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

09:00 – 10:30 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

14:00 – 15:40 h na M-17.4, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

08:00 – 09:30 h na M-6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

12:00 – 13:50 na M-6.1, na obilaznici.

Dana 10. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

19:00 – 20:45 h na M-6, u mjestu Gorica,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

18:30 – 20:00 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

21:00 – 22:30 h na M-6.1 u mjestu Čitluk,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

08:30 – 09:40 h na M-6.1, u mjestu Trn,

Dana 13. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

08:30 – 09:40 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

10:00 – 12:00 h na M-6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

07:30 – 09:00 h na M6.1, u mjestu Čitluk,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

09:30 – 11:00 h na M-6.1, u mjestu Dobrič,

Dana 16. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

08:30 – 10:00 h na R-421, u mjestu Tihaljina,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

10:30 – 11:40 h na M-6 – u Vitinskoj ulici,

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

16:00 – 18:00 h na R-420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

08:30 – 10:00 h na M-6.1, u mjestu Knešpolje,

Dana 18. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

17:00 – 18:30 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

20:00 – 21:30 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

23:00 – 00:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

23:30 – 01:00 h na M-6.1, u mjestu Provo,

Dana 20. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

08:00 – 10:00 h na R-420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

09:00 – 10:30 h na M-6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

12:00 – 13:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

16:30 – 18:00 h na R-425, u mjestu Mokro,

Dana 22. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude

18:40 – 20:00 h na M-6, u mjestu Gorica,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

16:30 – 17:45 h na M-6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

12:30 – 14:00 h na M-6.1, u Vukovarskoj ulici.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

11:20 – 12:45 h na R-425, u mjestu Mokro,

Dana 26. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

14:30 – 16:00 h na M-6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

18:00 – 19:00 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

13:30 – 15:00 h na M-6.1, u mjestu Broćanac.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

14:00 – 15:30 h na M-6.1, na obilaznici,

Dana 29. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

09:30 – 11:00 h na M-6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

14:00 – 15:30 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

12:30 – 14:00 h na M-6.1, u mjestu Broćanac.


Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

10:00 – 11:30 h na M-6.1, u mjestu Knešpolje,

Dana 31. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

22:30 – 23:50 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

21:00 – 22:30 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

23:30 – 00:00 h na M-6.1, u mjestu Rastovača.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

20:30 – 22:00 h na M-6.1, u mjestu Trn.

Uprava MUP-a ŽZH