Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma, u petak, 27. rujna 2019. godine u Širokom Brijegu održat će se radni sastanak u okviru koje će se predstaviti pregled trenutnog stanja u sektoru turizma u Županiji Zapadnohercegovačkoj (zakonodavni, institucionalni i strateški okvir), kao i planirane aktivnosti u sektoru turizma. Predstavit će se i financijska shema za poticaj razvoja turističkih sadržaja i usluga uvezivanju aktera u turizmu, a sve u cilju kreiranja turističkih paketa.

Cilj radnog sastanka je stvoriti preduvjete za razvoj turističkih paketa vezanih za aktivni turizam na području Županije Zapadnohercegovačke.

Ovaj radni sastanak je podržan od strane projekta MarketMakers, koji je dio napora Švicarske vlade za pomoć Bosni i Hercegovini u razdoblju prema europskim integracijama, a čine ga konzorcij Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o.

MarketMakers i Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije opredijeljeni su da podrže javni i privatni sektor u cilju usmjeravanja investicija iz javnog sektora i da uspostave regulacijske okvire za podršku sustavnim promjenama u razvoju turizma.

Konkretno, izgradnja i brendiranje Županije Zapadnohercegovačke, kao ruralnog/outdoor turističkog odredišta usmjerena je na sljedeće avanture: penjanje po stijenama, canyoning, planinarenje i vožnja bicikla, seoska domaćinstva i iskustva kampiranja.

Obilježavanjem Svjetskog dana turizma želi se podići svijest o važnosti utjecaja turizma na zemlje i zajednice širom svijeta, kao i o njegovoj društvenoj, kulturološkoj, političkoj, te ekonomskoj vrijednosti.

SirokiBrijeg.info