Matica hrvatska – Ogranak Grude, Hrvatski kulturni dom „A. B. Šimić“ Grude i Gradska knjižnica Grude pozivaju Vas na Kulturnu jesen i XI. Dane Matice hrvatske u Grudama.

Utorak, 8. 11. 2016. u 19 sati u Kulturnom domu A. B. Šimić u Gradskoj knjižnici u Grudama predstavljanje knjiga Radice Leko:

1. Kruh i igre (roman)

2. Jeka (roman)

3. Paška (basne) – knjiga za djecu

Predstavljači su: Jozo Marić i Ivana Banožić te autorica Radica Leko. Jozo Kolobarić nastupa izvedbom monologa „Stipina besida“ (autorice Radice Leko, koji je sadržajno povezan s romanom Jeka)

Radujemo se Vašemu dolasku!