Za dan 20.05.2019.godine (ponedjeljak) s početkom u 20,00 sati u Kinu Borak u Širokom Brijegu zakazana je skupština URB HVO-a ŽZH.

Za dnevni red su predviđene slijedeće točke:

1.Izvještaj o radu URB HVO-a ŽZH u proteklom periodu,

2.Popunjavanje izjava o učešću u Domovinskom ratu u borbenim postrojbama i podjela članskih iskaznica našim članovima koji nisu iste preuzeli,

3.Razno,i pitanja članova rukovodstvu udruge,

Stoga se pozivaju svi članovi za dolazak na ovu skupštinu jer ova Skupština je završna faza u ostvarivanju prava članova URB HVO-a ŽZH. Potpisivanjem vaših izjava URB HV-a ŽZH će sačiniti jedinstven registar naših članova iz borbenih postrojbi i javno ga objaviti, a koji registar će biti preduvjet za ostvarivanje prava naših članova na braniteljski dodatak u ŽZH, te sva druga osnovna i dopunska prava naših članova.

URB HVO-a ŽZH