Pozivaju se svi zainteresirani na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Zapadnohercegovačkoj županiji koja će se održati 26. listopada 2018. godine s početkom u 10 sati u dvorani za sastanke Skupštine Zapadnohercegovačke županije u Širokom Brijegu (ulica Stjepana Radića 37 b).

Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Zapadnohercegovačkoj županiji je na prijedlog Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije utvrdila Vlada Zapadnohercegovačke županije na svojoj 112. sjednici održanoj 20. rujna 2018. godine

Skupština Zapadnohercegovačke županije je ovaj Nacrt Zakon usvojila na 35. redovitoj sjednici održanoj 28. rujna 2018. godine.

CZ ŽZH