FOTO: Mili Marušić

Na temelju članka 9. Statuta Grada Širokog Brijega («Službeni glasnik Grada Širokog Brijega», broj: 1/16) i članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Širokog Brijega («Službeni glasnik grada/općine Široki Brijeg», broj: 3/02, 7/09 i 3/18), Odbor za dodjelu javnih priznanja dana 8. 6. 2020. godine objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ŠIROKOG BRIJEGA

Grad Široki Brijeg dodjeljuje javna priznanja onima koji su doprinijeli napretku našeg Grada ili su postigli izuzetne rezultate u različitim djelatnostima.

Javna priznanja Grada su: Počasni građanin i Zlatna plaketa «Grb Grada Širokog Brijega».

1.Počasni građanin Grada Širokog Brijega, može biti građanin koji je osobno i značajno doprinio napretku Grada ili podizanju ugleda Grada.

2.Zlatna plaketa «Grb Grada Širokog Brijega», je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti: gospodarskog, društvenog i duhovnog života i razvoja Grada.

Inicijativu za proglašenje počasnog građanina Grada mogu podnijeti: vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, a za dodjelu Zlatne plakete: građani, vijećnici Gradskog vijeća, Gradonačelnik, mjesne zajednice, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe.

Prijave (inicijative) za dodjelu javnih priznanja moraju sadržavati:

-podatke o podnositelju inicijative,

-životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se ista predlaže za dodjelu javnih priznanja,

-odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.).

Na zahtjev Odbora, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti druge dopunske podatke i dokumentaciju.

Javna priznanja uručuju se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća za Dan Grada Širokog Brijega.

Rok za podnošenje prijava je 3. 7. 2020. godine.

Inicijative s obrazloženjem dostaviti na adresu:

GRADSKO VIJEĆE ŠIROKI BRIJEG

  • Odbor za dodjelu javnih priznanja –
    Ul. fra Didaka Buntića br. 11.
    ŠIROKI BRIJEG

Predsjednik Odbora
Vinko Topić,dipl.ing.agr