Home Vijesti Ekonomija & Gospodarstvo NAJAVA: Javna rasprava o prijedlogu parcelaciju zemljišta i rekonstrukciju robne kuće u Širokom Brijegu

NAJAVA: Javna rasprava o prijedlogu parcelaciju zemljišta i rekonstrukciju robne kuće u Širokom Brijegu

0
NAJAVA: Javna rasprava o prijedlogu parcelaciju zemljišta i rekonstrukciju robne kuće u Širokom Brijegu

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine ŽZH», broj: 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11) i članka 151. Zakona o upravnom postupku (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99)Gradonačelnik grada Širokog Brijega objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

O prijedlogu urbanističko-tehničkih uvjeta za parcelaciju zemljišta i rekonstrukciju robne kuće, Široki Brijeg

  1. Prijedlog urbanističko-tehničkih uvjeta za parcelaciju zemljišta i rekonstrukciju robne kuće, Široki Brijeg (dalje:Urbanističko-tehnički uvjeti) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 16.11.2020. godine do (uključivo)14.12.2020. godine.

U tijeku trajanja javne rasprave izložit će se na javni uvid:tekstualni dio, grafički dio u mjerilu 1:1000,3d prikazi,izvod iz idejnog arhitektonsko-urbanističkog projekta u mjerilu 1:250 u sklopu kojeg uključeno i uređenje Trga Ante Starčevića sa okolnim javnim prostorom.

  1. Uvid u prijedlog Urbanističko-tehničkih uvjeta moguće je ostvariti u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega i idejni arhitektonsko urbanistički projekt autora Pere Ćeškića d.i.a., Borisa Solde d.i.a. i suradnika Mate Skoke d.i.a., svakog radnog dana od 8:00 do 9:30 sati. Nadalje, davanje primjedbi, mišljenja i prijedloga moguće je ostvaritii putem službene Web stranice Grada Širokog Brijega na adresi: www. sirokibrijeg.ba, na adresi:sirokibrijeg@sirokibrijeg.ba ili urbanizam@sirokibrijeg.ba. Informacije o Urbanističko-tehničkim uvjetima davat će stručni djelatnici Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.
  2. Javno izlaganje od strane izrađivača idejnog projekta održat će se 24.11.2020. godine u 12 sati u vijećnici Grada Širokog Brijega,
  3. Mišljenja, primjedbe i prijedloge o Urbanističko-tehničkim uvjetima građani, udruge i druge pravne osobe mogu dostavljati Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, najkasnije do (uključivo) 14.12.2020. godine ili iste upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.
  4. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
  5. Javna rasprava bit će objavljena putem sredstava javnog informiranja, te na oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega, kao i na predmetnoj lokaciji.

Urbanističko-tehničke uvjete, grafičke priloge i način javnog uvida možete pogledati OVDJE.

POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
ZA PROSTORNO UREĐENJE
I ZAŠTITU OKOLIŠA