Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) saziva se 14. redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u petak 14. veljače 2020. godine, s početkom rada u 11:00 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju je predlažen slijedeći:

Dnevni red

1.Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

3.Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,

4.Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku),

5.Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,

6.Nacrt Zakona o prostornom uređenju,

7.Nacrt Zakona o građenju,

8.Prijedlog Odluke o očitovanju na Federalni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom,

9.Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2027.,

10.Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu Tekući prijenosi za političke stranke,

11.Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene pretplate na Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke,

12.Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti,

13.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić