Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) saziva se 9. redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u četvrtak 27. lipnja 2019. godine, s početkom rada u 11:00 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju je predlažen slijedeći

DNEVNI RED:

Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi,

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj ( hitan postupak),

Izvješće o Izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2018, godine,

Izvješće o održanoj Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke,

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo,

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno imunitetnog povjerenstva.

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić