Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) saziva se 8. redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u srijedu 29. svibnja 2019. godine, s početkom rada u 11:00 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju se predlaže slijedeći:

Dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  • Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
  • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu,
  • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu,
  • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobranitelja za 2018. godinu,
  • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2018. godinu,
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,
  • Zaključak o zaduživanju Povjerenstva za izbor i imenovanje.

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić