Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) saziva se 6. redovna sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u utorak 30. travnja 2019. godine, s početkom rada u 11:00 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju se predlaže slijedeću:

Dnevni red:

– Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

– Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

– Nacrt Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke,

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2040. godine,

– Prijedlog Odluke o usvajanju Revidiranog Akcijskog plana 2018-2020. za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014-2020.,

– Prijedlog Odluke o usvajanju Platforme za Mir.

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić