U četvrtak 12. ožujka 2020. godine, s početkom u 11.ᴼᴼ sati, održat će se 44. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.

Dnevni red:

1.Izvod iz Zapisnika s 43. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke;

2.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o sklapanju Ugovora s Domom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija – Naša Nada“ za 2020. godinu;

3.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o sklapanju Ugovora s Javnom ustanovom Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Ljubuški za 2020. godinu;

4.Izvješće o radu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

5.Plan rada Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

6.Izvješće o radu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

7.Plan i program rada Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

8.Izvješće o radu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

9.Program rada Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

10.Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Grude;

11.Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i člana privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Grude;

12.Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke;

13.Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke;

14.Tekuća pitanja.

Vlada ŽZH