FOTO: Radio Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški, broj 4/08 i 08/19), saziva se XXXVIII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 21.04.2020. godine (utorak) s početkom u 10, 00 sati i predlaže se slijedeći:

Dnevni red

1.Usvajanje zapisnika sa XXXVII. sjednice Gradskog vijeća,

2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Ljubuškog za 2019. godinu,

3.Informacija o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu Doma zdravlja Ljubuški,

4.Informacija o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu Crvenog križa Ljubuški,

5.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

6.Prijedlog Odluke o privremenoj odgodi primjene Odluke o parkiranju na urbanom području grada Ljubuškog,

7.Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog pravobranitelja u Gradskom pravobraniteljstvu Ljubuški,

8.Prijedlog Odluke o rizničnom poslovanju Grada Ljubuškog,

9.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju zaposlenika, osnovnih sredstava i nepokretne imovine Fonda u stambeno-komunalnom gospodarstvu općine Ljubuški,

10.Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi:

a)nekretnine označene kao k.č. broj: 2205/2, površine 132,00 m2, upisane u Posjedovni list broj: 320 u K.O. Ljubuški kao javno dobro,

b)nekretnine označene kao k.č. broj: 288/3, površine 1.570,00 m2, upisane u Zemljišnoknjižni izvadak broj: 1168 u K.O. S. P. Humac kao javno dobro,

c)nekretnine označene kao k.č. broj: 2201, površine 49,70 m2, upisane u Posjedovni list broj: 320 u K.O. Ljubuški kao javno dobro,

d)dijela nekretnine označene kao k.č. broj: 3235, površine 600,00 m2, upisane u Posjedovni list broj: 85 u K.O. Hardomilje kao javno dobro,

e)dijela nekretnine označene kao k.č. broj: 1548, površine 50,00 m2, upisane u Posjedovni list broj: 101 u K.O. Lisice kao javno dobro,

11.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

12.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Ljubuškog (2015-2025 godina),

13.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana Vitine,

14.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Zoning plana Poslovne zone Zvirići (2012-2020),

15.Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta,

16.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za kupnju nekretnine, označene kao k.č. broj 1100/5 K.O. Ljubuški,

  1. Prijedlog Odluke o odgodi raspisivanja i održavanja izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica Grada Ljubuškog,

18.Prijedlog Sporazuma o suradnji i prijateljstvu Grada Ljubuškog i Grada Duge Rese,

19.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za potpisivanje Sporazuma o sudskoj nagodbi,

Sjednica će se održati u dvorani hotela Bigeste Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić