POSUŠJE – Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), saziva se 36. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 4.8.2016. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u franjevačkom domu, Masna Luka.

Za sjednicu predlažen je sljedeći DNEVNI RED:

– Vijećnička pitanja

– Izvješće o radu javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje za 2015. godinu

– Informacija o stanju odvoza, odlaganja komunalnog otpada i stanju okoliša

– Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za period siječanj-lipanj 2016. godine

– Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Čitluk (Crnogorci)

– Prijedlog odluke o usvajanju regulacijskog plana Gradac (Glavica)

– Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine

– Prijedlozi Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva

– Različito

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar