FOTO: Radio Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški”, broj 4/08 i 08/19), saziva se XXXIII. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 02.12.2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažen je slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXXII. sjednice Gradskog vijeća,
    2.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Grada Ljubuškog za razdoblje 2020-2024. godine,

4.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu općine Ljubuški za 2019. godinu,

5.Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2020. godinu na Javnu raspravu,

6.Prijedlog Odluke o organizaciji taksi prijevoza za 2020. godinu na području Grada Ljubuškog,

7.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o reguliranju parkiranja na urbanom području općine Ljubuški,

8.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima,

9.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji:
a)Broj: 02-24-2297/13 na Jadranka (Blago) Marinovića,
b)Broj: 02-24-1421/15 na Andriju (Marijan) Radića,

10.Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Ljubuškog,

11.Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. direktora Turističke zajednice Grada Ljubuškog,

12.Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Ljubuškog,

13.Prijedlog Zaključka o pripremi Odluke o osnivanju Gradskog pravobraniteljstva Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić