Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 33. sjednicu u srijedu, 29. travnja 2020., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u kinu Borak.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

-Usvajanje Zapisnika s 32. sjednice Gradskog vijeća;

-Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na lokalno gospodarstvo u Širokom Brijegu za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće zbog epidemije izazvane virusom COVID-19;

-Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;

-Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju prethodne suglasnosti Javnom poduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg na izmjenu cijene vode;

-Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije za davanje mišljenja pri izradi lokacijskih dozvola;

-Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za branitelje i ratne stradalnike Gradskog vijeća Široki Brijeg;

-Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist:

a)Javne ustanove Dom zdravlja Široki Brijeg,

b)Ivana Sopte sina Nedjeljka iz Dužica,

c)Dinka Grbešića sina Blage iz Širokog Brijega,

d)MariofilaGrbešića sina Blage iz Širokog Brijega;

-Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Širokog Brijega od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019. godine;

-Izvješće o radu Gradonačelnika i službi za upravu Grada Širokog Brijega za 2019. godinu;

-Izvješće o radu JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2019. godinu;

-Izvješće o radu JKP „ČISTOĆA“ d.o.o. za 2019. godinu;

-Izvješće o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. za 2019. godinu;

-Izvješće o radu JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o. za 2019. godinu;

-Izvješće o radu JU „COMING“ za 2019. godinu;

-Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Grad Široki Brijeg