Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 32. sjednicu u četvrtak, 30. 1. 2020., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika s 31. sjednice Gradskog vijeća;

2.Prijedlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta;

3.Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz 2019. godine;

4.Prijedlog Odluke o ponovnom raspisivanju i održavanju izbora za članove vijeća mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega;

5.Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Široki Brijeg za 2020. godinu;

6.Izvješće o realizaciji programa rada Gradskog vijeća i stalnih radnih tijela za 2019. godinu;

7.Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Grad Široki Brijeg