NAJAVA: 31. Sjednica OV Ljubušku u ponedjeljak 21. prosinca

LJUBUŠKI – Na temelju članka 46 Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine Ljubuški”, broj 4/08), saziva se XXXI sjednica Općinskog vijeća Ljubuški za 21.12.2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predložen je sljedeći:

Dnevni red

– Usvajanje zapisnika s XXX sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
– Prijedlog Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2016. godinu (materijali dostavljeni za XXX Sjednicu Općinskog vijeća),
– Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Ljubuški za 2016. godinu,
– Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnih vijeća,

– Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

a) Vladi (Blago) Vištici iz Hrašljana,
b) Ivanu (Mile) Ćutuku iz Vojnića,
c) Miroslavu (Ante) Rupčiću iz Humac I,
d) Ivanu (Jozo) Iliću iz Hardomilja,
e) Immortelle Organica d.o.o. iz Čitluka,
f) Frost d.o.o. iz Ljubuškog,
g) Ivanu (Jozo ) Iliću iz Hardomilja,
h) Ivanu (Jozo) Iliću iz Hardomilja,

– Prijedlog Rješenja u utvrđivanju prava vlasništva
– Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški,
– Prijedlog Zaključka o prodaji stana na k.č. 1197 K.O. Ljubuški,
– Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine – poslovnog objekta,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

Predsjednik OV
Tihomir Kvesić