NAJAVA: 30. sjednica Općinskog vijeća Grude, 14. rujna

GRUDE – Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), saziva se 30. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za 14. rujna 2016. godine s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažen je slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2. Vijećnička pitanja,

3. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,

4. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije,

5. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora u prodaji građevinskog zemljišta u K.o. Grude i K.o. Ružići,

6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Grude za 2016. godinu,

7. Prijedlog Zaključka o davanju u zakup zemljišta na lokalitetu K.o. Borajna,

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.