Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 26. sjednicu u srijedu, 26. 6. 2019., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

-Usvajanje Zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća;

-Prijedlog Odluke o objavi javnog oglasa za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg;

-Prijedlog Odluke o davanju zemljišta na korištenje JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg;

-Prijedlog Odluke o davanju zemljišta i objekta na korištenje Mjesnoj zajednici Buhovo;

-Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta;

-Prijedlog Odluke o izmjeni oblika parcele;

-Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist Vladimira Šaravanje sina Marijana i Mirjane Kovačić kći Marijana iz Širokog Brijega;

-Izvješće o radu i poslovanju Doma za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija naša nada“za 2018. godinu;

-Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Široki Brijeg za 2018. godinu;

-Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Grad Široki Brijeg