Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 25. sjednicu u utorak, 30. 4. 2019., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća;

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Širokog Brijega za 2019. godinu;

Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o utemeljenju Srednje strukovne škole Široki Brijeg;

Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist Tome Ćavara sina Tihomira i Jelene Ćavar kći Tihomira iz Knešpolja;

Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o procjeni šteta nastalih djelovanjem prirodne nepogode- orkanskog vjetra – na području Grada Širokog Brijega;

Izvješće o radu Gradskog pravobraniteljstva Široki Brijeg za 2018. godinu;

Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad za 2018. godinu;

Izvješće o radu JU Hrvatski kulturni dom za 2018. godinu;

Izvješće o radu JU Narodna knjižnica 2018. godinu;

Izvješće o radu DV „Trnoružica“ za 2018.godinu;

Izvješće o radu i financijsko izvješće Športskog saveza Grada Širokog Brijega za 2018. godinu;

Informacija o radu Crvenog križa Široki Brijeg za 2018. godinu;

Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

SirokiBrijeg.info