FOTO: Radio Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine Ljubuški”, broj 4/08), saziva se XXII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 30.11.2018. godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predlaže se slijedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s XXI. sjednice Općinskog vijeća,

2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3. Prijedlog Zaključka o stavljanju Nacrta Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2019. godinu na Javnu raspravu,

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP ”Parkovi” d.o.o. Ljubuški,

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju zaposlenika, osnovnih sredstava i nepokretne imovine Fonda u stambeno-komunalnom gospodarstvu općine Ljubuški,

6. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji:

a) Broj: 02-24-2307/13 na Jakova (Mario) Pehara,

b) Broj: 02-24-2299/13 na Jakova (Mario) Pehara,

8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški,

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dosjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić