NAJAVA: 20. sjednica Skupštine ŽZH

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) sazivam 20. sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u srijedu 23. prosinca 2020. godine, s početkom rada u 10:00 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i:

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Pregledaj…,

2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

3.Prijedlog Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak) Pregledaj…,

4.Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak) – Pregledaj…,

5.Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu ( hitan postupak) – Pregledaj…,

6.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke – Pregledaj…,

7.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2020. godine – Pregledaj…,

8.Prijedlog Odluke o razrješenju Nezavisnog odbora za izbor i revizije – Pregledaj…,

9.Prijedlog Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i revizije – Pregledaj….

S poštovanjem!
Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić